Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Андрющенко, Ю. А., Попенко, В. М., Черничко, Р. Н., Андрющенко, А. Ю. (2017). Современное состояние зимовок гусеобразных в Сивашском субрегионе. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 20, 154-186 Ключові слова: гусеподібні, зимівлі, чисельність, скупчення, Сиваський субрегіон, тенденції Перегляди: 747 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №20 (2017)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 154-186

DOI: https://doi.org/10.15407/branta2017.20.154

Сучасний стан зимівель гусеподібних у Сиваському субрегіоні

Ю. О. Андрющенко 1, В. М. Попенко 1, Р. М. Черничко 1, О. Ю. Андрющенко 2

1 – Лабораторія орнітології півдня України Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ (Азово-Чорноморська орнітологічна станція);
2 – Кафедра екології та зоології Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького.

Проаналізовано власні польові матеріали та літературні джерела за 1998-2017 рр., а основний порівнянний матеріал зібраний в 2005‑2017 рр., переважно, в рамках середньозимових обліків. Виявлено, що в Сиваському субрегіоні зимує 26 видів: Rufibrenta ruficollis, Anser anser, A. albifrons, A. erythropus, A. fabalis, Cygnus olor, C. cygnus, C. bewickii, Tadorna ferruginea, T. tadorna, Anas platyrhynchos, A. crecca, A. strepera, A. penelope, A. acuta, A. clypeata, Netta rufina, Aythya ferina, A. nyroca, A. fuligula, A. marila, Bucephala clangula, Oxyura leucocephala, Mergus albellus, M. serrator, M. merganser, а також, ймовірно, Anas querquedula. Зрідка залітає Melanitta nigra і, можливо, M. fusca. Наймасовішими на зимівлі є річкові качки (279317 особин у великих скупченнях), численними гуси (247554 ос.) та черні (212852 ос.), а з видів - гуска білолоба і крижень, а також, вірогідно, і чернь чубата. До численних видів відносяться казарка червоновола, лебідь-шипун, галагаз, свищ та крех малий, причому останній зустрічається рідко, але в дуже великих скупченнях (в середньому до 4920,0 ос.). В цілому за досліджуваний період відбувалося загальне падіння чисельності більшості зимуючих видів гусеподібних. Основні причини: тривалий льодостав ряду зим (особливо для галагаза, лебедя-шипуна і, частково, для крижня); масове браконьєрство і відсутність зон спокою; з 2014 року - мілітаризація території; зміна шляхів міграції та місць зимівлі, багато в чому зумовлена наведеними вище чинниками; ймовірне скорочення розмірів гніздових популяцій; в 2014-2017 роках - засолонення акваторій вздовж кримського узбережжя і скорочення кількості та площі прісних штучних водойм (рисових чеків, ставків, зрошувальних і дренажних каналів) через припинення постачання води до Криму. Лише у лебедя-кликуна, лебедя малого і огаря спостерігається зростання чисельності, в тому числі, і завдяки суттєвому розширенню площ с/г культур, придатних для їх живлення (озимої пшениці, ріпаку, соняшнику, сої), а останнього виду - ще й внаслідок успішної програми Біосферного заповідника «Асканія-Нова» по його відновленню.

Читати pdf-версію статті
Лiтература: