Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Андрющенко, Ю. А., Костюшин, В. А., Кучеренко, В. Н., Попенко, В. М. (2015). Гуси и другие водно-болотные птицы в сухостепной подзоне Украины зимой 2011/2012 годов. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 18, 40-63 Ключові слова: водно-болотні птахи, сухостепова підзона України, зимівлі, чисельність, поширення. Перегляди: 713 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №18 (2015)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 40-63

Гуси та інші водно-болотні птахи в сухостеповій підзоні України взимку 2011/2012 років

Ю.О.Андрющенко, В.А.Костюшин, В.М.Кучеренко, В.М.Попенко.

Незважаючи на досить велику кількість досліджень зимівель водно-болотних птахів в Азово-Чорноморському регіоні України, вони мають певні недоліки: по-перше, проводяться, як правило, тільки на водоймах і по їх берегах, по-друге - майже всі обліки одноразові, переважно, в середині січня в рамках IWC. Внаслідок цього дуже мало інформації про види, що живляться на суші, насамперед про гусей, а також відсутні відомості про динаміку чисельності і перерозподілу птахів протягом зими. Дана робота частково усуває цей недолік, оскільки спочатку була спрямована на обліки чисельності гусей, що живляться переважно вдалині від водойм, а також у зв'язку із дворазовим обстеженням регіону - в першій і другій половині зими.
Матеріал зібрано в ході обліків, проведених 20-25 грудня 2011 р. і 21‑27 січня 2012 р. на позашляхових автомобілях. Загальна протяжність облікового маршруту склала 4423.4 км, з яких у грудні - 1564.5 км, а в січні - 2858.9 км. За межами водно-болотних угідь обстеження велося в облікових квадратах розміром 10х10 км. Обліками була охоплена лівобережна частина сухостепової підзони України - Степовий Крим і південь Херсонської області.
Загалом обліковано 176413 ос. 46 водно-болотних видів птахів, з яких у грудні 2011 р. – 82424 ос. 36 видів, а в січні 2012 р. – 93988 ос. 38 видів. Найчисленними видами були Anser albifrons (21.5% від загальної кіль-кості облікованих птахів), Anas platyrhynchos (19.9%), Fulica atra (13.6%), Tadorna tadorna (6.5%), Aythya ferina (6.4%), Anas penelope (3.7%), Rufibrenta ruficollis (3.5%), Cygnus olor (3.2%), Netta rufina (1.5%). Із семи рядів водно-болотних птахів, облікованих взимку 2011‑2012 рр., найчисельнішими були Anseriformes, що склали 69.8% у грудні і 95.7% у січні, а в грудні ще й Gruiformes - 28.6%, практично виключно за рахунок Fulica atra. У грудні 2011 р. найбільша кількість птахів була зареєстрована в Західному Криму - 68.5% всіх врахованих птахів, або близько 56 тис. ос. На Сиваші і Керченському півострові було нараховано, відповідно, 20.1% (близько 17 тис. ос.), 11.4% (близько 9 тис. ос.). У січні 2012 р. чисельність облікованих птахів майже рівномірно розподілилася між трьома субрегіонами: Керченський півострів - 36.4% (близько 34 тис. ос.), Сиваш - 31.4% (близько 30 тис. ос.) і Північне Причорномор'я – 27.7% (близько 26 тис .ос.). Таким чином, найбільш значущими для зимівель водно-болотних птахів були Західний Крим, Керченський півострів, Сиваш і Північне Причорномор'я (наведені в порядку убування чисельності облікованих особин), хоча видовий склад і чисельність зимуючих птахів в субрегіонах були різними, і змінювалися протягом зими.
Під час обліків було зафіксовано високий мисливський прес на зимуючих гусей, а також зареєстровані випадки гибелі декількох сотень гусей і казарок від отруєння засобами дератизації, які використовували на сільськогосподарських полях.

Читати pdf-версію статті