Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Загальні принципи рецензування публікацій у збірнику наукових праць «Бранта»

  1. Першим етапом рецензування є оцінка відповідності статті профілю наукового збірника та вимогам до оформлення рукопису.
  2. Згідно з тематикою прийнятого до редакційної роботи рукопису, призначаються рецензенти з-поміж редколегії збірника (щонайменше, двоє).
  3. Рецензенти оцінюють актуальність, новизну й методологічний рівень статті, а також дотримання правил етики наукових публікацій.
  4. У випадку суперечливих рецензій обов'язково залучаються незалежні зовнішні рецензенти – вузькі фахівці з цієї проблеми.
  5. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів.
  6. Рецензії виконуються в письмовому вигляді і закінчуються висновком, що дозволяє (з урахуванням можливих виправлень) або однозначно не дозволяє статтю публікувати.
  7. У випадку повернення статті рецензентом на доопрацювання (стаття прийнята з урахуванням виправлень), автор знову висилає статтю з внесеними змінами і отримує повторну рецензію. Після цього можливе внесення дрібних змін і отримання остаточної, третьої, відповіді рецензента. Загалом дозволяється тільки дві повторних відправки переробленої публікації. Якщо в остаточній (третій) рецензії зроблено висновок про необхідність доопрацювання статті, стаття відхиляється.
  8. Процедура підготовки суперечливих публікацій, що пройшли низку редакційних правок, передбачає відправку автору змакетованого остаточного варіанту статті для вичитування та згоди автора з публікацією статті в запропонованому редакцією вигляді.

Правила для авторів, що публікують свої статті в збірнику наукових праць Азово-чорноморської орнітологічної станції «Бранта»

Загальні вимоги

Переклад на англійську мову

Посилання на літературу

Електронний варіант тексту

Таблиці

Ілюстрації

Етичні норми

Читати pdf-версію