Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Загальні принципи рецензування публікацій у збірнику наукових праць «Бранта»

  1. Першим етапом рецензування є оцінка відповідності статті профілю наукового збірника та вимогам до оформлення рукопису.
  2. Згідно з тематикою прийнятого до редакційної роботи рукопису, призначаються рецензенти (щонайменше, двоє).
  3. Рецензенти оцінюють актуальність, новизну й методологічний рівень статті, а також дотримання правил етики наукових публікацій.
  4. У випадку суперечливих рецензій обов'язково залучаються незалежні зовнішні рецензенти – вузькі фахівці з цієї проблеми.
  5. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів.
  6. Рецензії виконуються в письмовому вигляді і закінчуються висновком, що дозволяє (з урахуванням можливих виправлень) або однозначно не дозволяє статтю публікувати.
  7. У випадку повернення статті рецензентом на доопрацювання (стаття прийнята з урахуванням виправлень), автор знову висилає статтю з внесеними змінами і отримує повторну рецензію. Після цього можливе внесення дрібних змін і отримання остаточної, третьої, відповіді рецензента. Загалом дозволяється тільки дві повторних відправки переробленої публікації. Якщо в остаточній (третій) рецензії зроблено висновок про необхідність доопрацювання статті, стаття відхиляється.
  8. Процедура підготовки суперечливих публікацій, що пройшли низку редакційних правок, передбачає відправку автору змакетованого остаточного варіанту статті для вичитування та згоди автора з публікацією статті в запропонованому редакцією вигляді.

 

Етичні норми

Журнал «Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції» суворо дотримується етичних норм під час публікації матеріалів, ґрунтуючись на стандартах Комітету з видавничої етики (COPE).

Під час подачі статті до журналу, автор підтверджує, що він дотримувався наукової етики та всіх ухвалених в журналі норм і вимог (див. далі). Редакційно-видавнича рада «Бранта» в свою чергу гарантує, що під час роботи з кожною статтею будуть вжиті заходи для забезпечення високих етичних і професійних стандартів.

Відповідальність автора (- ів)

Відповідальність редакції та рецензентів

Скарги

Дії в разі виявлення порушення етичних норм

Правила для авторів, що публікують свої статті в збірнику наукових праць Азово-чорноморської орнітологічної станції «Бранта»

Загальні вимоги

Переклад на англійську мову

Посилання на літературу

Електронний варіант тексту

Таблиці

Ілюстрації

 

Авторське право

Право на опубліковану статтю належить редакційно-видавничій раді  «Бранта».

Автор погоджується, що в процесі редакційної підготовки стаття може бути трохи змінена, але тільки за узгодженням з автором.

Автор дає свою згоду на розміщення електронної версії опублікованих матеріалів на веб-сайті журналу та/або інших інтернет-джерелах.

За автором (-ами) зберігається право на використані матеріали (дані), оригінальні ілюстрації та авторські методики.

 

Відкритий доступ

Редакція розміщує статті, опубліковані в журналі, на веб-сайті журналу.

Статті розміщуються на умовах відкритого доступу відповідно до принципу, згідно з яким публікація вільно доступних для громадськості результатів наукових досліджень сприяє більш глобальному обміну знаннями.

Електронні версії статей журналу розміщені на основі ліцензії Creative Commons «Attribution – NonCommercial – NoDerivatives» 4.0 Всесвітня.