Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Засновники видання:

Інститут зоології
ім.І.І.Шмальгаузена
НАН України

i

Мелітопольський
державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького

в особі їх сумісного підрозділу –

міжвідомчої
Азово-Чорноморської
орнітологічної станції

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №6649 від 29.10.2002 р.

ISSN 1994-1722

Редколегія

Головний редактор:

доктор біологічних наук Черничко Йосип Іванович

Редакційна колегія

Секретар редакції:
Винокурова Світлана Володимирівна

Адреса редакції:
РВР «Бранта»
вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь
Україна, 72312