Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Цвелых, А. Н. (2017). Орнитофауна изолированных искусственных древесных насаждений в степной зоне Крымского полуострова и ее исторические изменения. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 20, 22-38 Ключові слова: орнитофауна, искусственное лесонасаждение, степная зона, расселение, XIX-XXI столетия, Крым Перегляди: 653 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №20 (2017)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 22-38

DOI: https://doi.org/10.15407/branta2017.20.022

Орнітофауна ізольованих штучних деревних насаджень у степовій зоні Кримського півострова та її історичні зміни

О. М. Цвелих

Інститут зоології НАН України ім. І.І. Шмальгаузена

У 2004-2011 рр. досліджена орнітофауна 15 ізольованих штучних деревних насаджень у степовій зоні Криму. Сучасна фауна насаджень включає 46 видів птахів. Два види – Fringilla coelebs і Parus major поширені у всіх насадженнях. Майже так само широко поширена Oriolus oriolus (трапляння – 93.3%). Менш поширеними були: Carduelis carduelis (73.3%), Chloris chloris (66.7%), Columba palumbus, Streptopelia decaocto, Dendrocopos syriacus, Corvus cornix, Passer domesticus (60%), Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Luscinia megarhynchos (53.3%), Sturnus vulgaris, Sylvia communis, Pica pica, Passer montanus (46.7%), Cuculus canorus (40%), Lanius collurio, Lanius minor, Phoenicurus phoenicurus (36%), Falco vespertinus, Falco tinnuculus, Phasianus colchicus (33.3%), Asio otus (29%), Buteo buteo, Upupa epops, Turdus merula, Coccothraustes coccothraustes, Motacilla alba (20%), Perdix perdix, Caprimulgus europaeus, Hippolais icterina, Luscinia luscinia, Parus caeruleus, Acanthis cannabina, Emberiza hortulana (13.3%), Pernis apivorus, Otus scops, Anthus trivialis, Corvus frugilegus, Corvus corax, Phylloscopus sibilatrix, Aegithalos caudatus, Parus ater, Emberiza calandra (6.7%).
Основним джерелом формування орнітофауни степових штучних насаджень є фауна лісів Кримських гір. Проте деякі елементи фауни: Luscinia luscinia, Hippolais icterina, Dendrocopos syriacus, Streptopelia decaocto з'явилися в лісонасадженнях в результаті розселення з-за меж Кримського півострова. Аналіз «дощового сигналу» Fringilla coelebs, що населяють штучні насадження, показав, що більшість з них населені птахами ендемічного гірсько-кримського підвиду – F. c. solomkoi. Проте насадження в північній і північно-західній частинах півострова були населені птахами номінативного підвиду, що свідчить про їх заселення з північного боку. Таким чином, деякі штучні лісонасадження степової зони Криму заселялися птахами не тільки з лісів Гірського Криму, а й з-за меж півострова.
Порівняння орнітофауни штучних лісонасаджень досліджених в XIX‑XXI ст. показало, що в ХIХ столітті орнітофауна лісонасаджень формувалася за рахунок вселення птахів із степових та інтразональних біотопів, а також птахів з лісів Гірського Криму. У ХХ столітті збагачення фауни лісонасаджень відбувалося переважно за рахунок вселення дендрофільних видів птахів з лісових районів Гірського Криму. Окремі види (Parus major, Sylvia atricapilla, Fringilla coelebs) були присутні в фауні штучних лісонасаджень вже на початку ХХ століття, але більшість нових видів (Luscinia megarhynchos, Chloris chloris, Acanthis cannabina, Parus caeruleus, Caprimulgus europaeus, Cuculus canorus) з'явилося тільки ближче до середини ХХ століття. Починаючи з другої половини ХХ століття, фауна кримських степових штучних насаджень збагачувалася в результаті вселення місцевих (Coccothraustes coccothraustes, Asio otus, Columba palumbus, Buteo buteo), інвазійних (Streptopelia decaocto, Dendrocopos syriacus) та північних лісостепових (Luscinia luscinia, Hippolais icterina) видів.

Читати pdf-версію статті
Лiтература: