Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Цвелых, А. Н. (2015). Орнитофауна Шатиловского леса – старейшего искусственного лесонасаждения в Степном Крыму и ее исторические изменения. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 18, 31-39 Ключові слова: орнітофауна, штучне лісонасадження, XIX-XX століття, розселення, степова зона, Крим Перегляди: 745 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №18 (2015)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 31-39

Орнітофауна Шатилівського лісу – найстарішого штучного лісонасадження у степовому Криму та її історичні зміни

О.М.Цвелих

У 2008-2010 рр. досліджена орнітофауна Шатилівського лісу - штучного острівного лісонасадження, закладеного в середині XIX століття у дуже посушливій північно-східній частині Криму. З використанням даних досліджень орнітофауни цього лісонасадження, отриманих у ХIХ і XX століттях, проведено аналіз змін у складі орнітофауни за час його існування. Джерелом змін фауни Шатилівському лісу у ХIХ столітті були види птахів з довколишніх степових та інтразональних біотопів, а також деякі лісові види з гірського Криму. Протягом ХХ століття трансформація фауни лісу відбувалася переважно за рахунок вселення видів птахів з лісових районів гірського Криму. Parus major і Sylvia atricapilla з'явилися вже на початку ХХ століття, а Fringilla coelebs, Chloris chloris, Acanthis cannabina, Parus caeruleus, Luscinia megarhynchos, Caprimulgus europaeus, Cuculus canorus заселили лісонасадження тільки в середині ХХ століття. У другій половині ХХ століття фауна Шатилівському лісу продовжувала змінюватися завдяки вселенню лісових видів з гірського Криму і адвентивних видів, що поступово розширювали свій ареал у степовій зоні за рахунок освоєння штучних деревних насаджень – Asio otus, Columba palumbus, Streptopelia decaocto, Dendrocopos syriacus, Hippolais icterina, Coccothraustes coccothraustes.

Читати pdf-версію статті