Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: українська Цитувати: Струс, Ю. М., Шидловський, І. В., Горбань, І. М. (2018). Лучні кулики в басейні верхньої Прип’яті: просторове розміщення і динаміка чисельності. Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 21, 53-72 Ключові слова: лучні кулики, Vanellus vanellus, Limosa limosa, Tringa totanus, локалітети гніздування, Західне Полісся, басейн Прип’яті, динаміка чисельності. Перегляди: 797 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №21 (2018)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 53-72

DOI: https://doi.org/10.15407/branta2018.21.053

Лучні кулики в басейні верхньої Прип’яті: просторове розміщення і динаміка чисельності

Ю. М. Струс 1,3, І. В. Шидловський 2, І. М. Горбань 2,3

1 – Державний природознавчий музей НАН України;
2 – Львівський національний університет ім. Івана Франка;
3 – Природний заповідник «Розточчя».

У статті здійснено огляд ключових ділянок гніздування лучних видів куликів: чайки (Vanellus vanellus), коловодника звичайного (Tringa totanus) і грицика великого (Limosa limosa) в межах басейну верхньої Прип’яті та її основних приток на території Західного Полісся (Волинська, Рівненська області України), а також представлені результати обліків чисельності лучних куликів за період з 1983 до 2018 рр. Загалом, перелічено 29 (табл. 1) ділянок, подано географічні координати їх розташування та картосхему території (рис. 1).
Перелічені ділянки пропонуються як моніторингові для стеження за динамікою чисельності та змін у поширенні куликів регіону, а також, за наявності координат і даних про чисельність куликів, можуть бути використані у ГІС аналізі біотопів куликів, чи для моделювання поширення видів (SDM).
Загалом, на абсолютній більшості моніторингових ділянок спостерігається значний і статистично значущий спад чисельності куликів. Загальна чисельність чайки зменшилась за останні 36 років на моніторингових ділянках у 2.1 рази, коловодника звичайного у 1.4 та грицика великого у 3.2 разів. Окрім стабільних моніторингових ділянок, зникла більшість дрібних моновидових поселень чайки в субоптимальних біотопах, що, ймовірно, повинно збільшити оцінку спаду чисельності виду до 3–3.5 разів. При аналізі зміни середнього розміру гніздових поселень трьох видів, з залученням до розрахунків 134 ділянок гніздування в межах Західного Полісся, теж виявлено значущий спад цього показника з деякою стабілізацією і навіть зростанням на початку 2000-х років.
Головною причиною зменшення чисельності усіх трьох видів лучних куликів вважаємо деградацію гніздових біотопів спричинену заростанням чагарниками і високою трав’яною рослинністю внаслідок припинення, чи зменшення інтенсивності випасання худоби, а також як результат осушення.
Динаміка розвитку ситуації з біотопами і чисельністю лучних куликів є вкрай негативною і навряд чи зміниться у найближчі роки, що, на наш погляд, приведе до зникнення ще низки гніздових локалітетів чайки, коловодника звичайного та грицика великого в регіоні, а самі види стануть регіонально рідкісними. Враховуючи те, що на Поліссі сконцентровані найбільш цінні гніздові території лучних куликів, особливо у випадку грицика великого, ситуація сягне національного масштабу. Рекомендуємо, за прикладом списків МСОП, розглянути питання включення чайки і грицика великого до чергового видання Червоної книги України.

Читати pdf-версію статті
Лiтература:
 • Банік М. В. Катастрофічний стан популяції чайки Vanellus vanellus у Харківській області // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2016. – Вип. 7. – С. 130–139.
 • Горбань І. М., Шидловський І. В., Гнатина О. С., Пісулінська Н. А., Сеник М. А. Пропозиції до третього видання Червоної книги України: птахи // Біологічні студії. – 2009. – Т. 3, № 3. – С. 107–122. https://doi.org/10.30970/sbi.0303.056
 • Струс Ю., Шидловський І. Стан гніздових популяцій лучних видів куликів на Львівщині упродовж 2009–2014 рр. та рекомендації щодо їх охорони // Вісн. Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 72. – С. 168–179.
 • Струс Ю. М. Чисельність та поширення лучних куликів в поліській частині долин річок Случ та Горинь: аналіз методом моделювання в Maxent // Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. – 2018. – Вип. 34. – С. 111– 124. https://doi.org/10.36885/nzdpm.2018.34.111-124
 • Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.
 • Шидловський І. В. Про зниження чисельності чайки (Vanellus vanellus L.) на заході України // Матеріали наукової конференції«Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку». – Львів: СПОЛОМ, 2012. – С. 88– 91.
 • Шидловський І. В., Струс Ю. М., Матейчик В. І. Зміна чисельності куликів в долині річки Прип’ять в межах НПП «Прип’ять – Стохід» // Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій» (смт Шацьк, 7–10 вересня 2017 р.). – 2017. – С. 121–123.
 • Sheldon R., Bolton M., Gillings S., Wilson A. Conservation management of Lapwing Vanellus vanellus on lowland arable farmland in the UK // Ibis. – 2004. – Vol. 146, Suppl. 2. – P. 41–49. https://doi.org/10.1111/j.1474-919X.2004.00365.x
 • Shrubb W. M. Effects of agricultural change on nesting Lapwings (Vanellus vanellus) in Eng- land and Wales // Bird Study. – 1990. – N 37. – P. 115–128. https://doi.org/10.1080/00063659009477047
 • Shydlovskyy I., Kuzyo H. Anthropogenic or ecological trap: what is causing the population decline of the Lapwing Vanellus vanellus in Western Ukraine? // The RING. – 2016. – Vol. 38. – P. 43–55. https://doi.org/10.1515/ring-2016-0003
 • The IUCN Red list of threatened species. – 2018. – Режим доступу – http:// www. iucnredlist. org