Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: українська Цитувати: Фесенко, Г. В. (2018). Традиції вжитку вітчизняних видових і родових назв птахів у наукових першоджерелах. Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 21, 7-18 Ключові слова: українська номенклатура птахів, назви родів і видів, унормованість вжитку Перегляди: 675 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №21 (2018)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 7-18

DOI: https://doi.org/10.15407/branta2018.21.007

Традиції вжитку вітчизняних видових і родових назв птахів у наукових першоджерелах

Г. В. Фесенко

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Стаття містить аналіз використання різних форм видових і родових національних назв птахів в україномовних фауністичних зведеннях і спеціальних роботах з орнітономенклатури за останній півторастолітній період. У середині 19 століття в українській національній натуралістичній номенклатурі, яка була вперше представлена в спеціальних роботах Івана Верхратського, було використано п'ять типів назв для позначення біологічних видів. Показано, що в 20 столітті традиційним стало подання назв видів за порядком латинської номенклатури, тобто за формою «іменник + прикметник». Деякі українські дослідники, які спочатку використовували українські назви у формі «прикметник + іменник», пізніше стали прихильниками протилежного порядку слів. Крім того, традиційно українські назви видів можуть складатися тільки з одного слова, якщо вони є індивідуальними (наприклад, беркут, балабан, брижач, грак та ін). Протилежне розташування слів у двослівних назвах видів у нашій науковій літературі виникло під впливом деяких іноземних мов і поки що інколи трапляється в окремих виданнях. 
Зазначено, що в українській номенклатурі птахів існує традиція використання як однослівних, так і двослівних назв родів. Історії вітчизняної номенклатури відомі приклади, коли назви родів з послідовністю слів «прикметник + іменник» доповнювали ще одним прикметником у постпозиції для утворення назви виду. Таким чином було сформовано безліч книжкових трислівних видових назв, які орнітологи не використовували на практиці. За останні два десятиліття сформувалася традиція подавати родові назви за формою «прикметник + іменник», що дозволяє відрізнити схожі назви видів і родів птахів, які складаються з двох слів. Запропоновано, якщо назва роду складається з прикметника та іменника, тоді для утворення назв видів у межах цього роду слід використовувати тільки відповідний іменник. Крім того, всі назви родів треба писати з великої літери, що вказує на індивідуальний характер кожної родової назви, в той час як схожі назви видів необхідно писати з маленької літери, оскільки їх можна використовувати не тільки для позначення видових таксонів, але і як аналог слова «птах».

Читати pdf-версію статті
Лiтература:
 • Бокотей А. А., Дзюбенко Н. В., Горбань І. М., Кучинська І. В., Башта А.-Т. В., Пограничний В. О., Бучко В. В., Сеник М. А. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра. – Львів, 2010. – 400 с.
 • Верхратський И. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народнёі и замітка о волоськімъ-павуку. − Львів, 1864. − Ч. 1. − 18 с.
 • Верхратський И. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народнёі. − Львів, 1869. − Ч. 2. − 40 с.
 • Верхратський И. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народнёі. − Львів, 1872 а. − Ч. 4. − 24 с.
 • Верхратський И. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народнёі. − Львів, 1872 б. − Ч. 5. − 40 с.
 • Верхратский І. Нові знадоби номенклятури і термінольоґії природописної, народної, збирані між людом // Зб. математично-природописно-лікарської секції НТШ. − Львів, 1908. − Т. XII. − 84 с.
 • Верхратський І. Зоольоґія на низші кляси середніх шкіл. Після четвертого видання переробив Микола Мельник. − Львів, 1922. − 190 с.
 • Воїнственський М. А. Птахи. – Київ, 1984. – 300 с. 
 • Воїнственський М. А., Кістяківський О. Б. Визначник птахів УРСР. – [1-ше вид.]. – Київ, 1952. – 352 с.
 • Воїнственський М. А., Кістяківський О. Б. Визначник птахів УРСР. – 2-ге вид. – Київ, 1962. – 372 с.
 • Зубаровський В. М. Хижі птахи. − Київ : Наук. думка, 1977. − 330 с. − (Фауна України. Птахи; Т. 5. Вип. 2).
 • Кістяківський О. Б. Курині. Голуби. Рябки. Пастушки. Журавлі. Дрофи. Кулики. Мартини. − Київ: Вид−во АН УРСР, 1957. − 432 с. − (Фауна України. Птахи; Т. 4).
 • Марисова І. В., Талпош В. С. Птахи України. – Київ: Вища школа, 1984. – 184 с.
 • Маркевич О. П., Татарко К. І. Російсько-українсько-латинський зоологічний словник : Термінологія і номенклатура. – Київ: Наук. думка, 1983. – 410 с.
 • Смогоржевський Л. О. Гагари. Норці. Трубконосі. Веслоногі. Голінасті. Фламінго. − Київ: Наук. думка, 1979. − 188 с. − (Фауна України. Птахи; Т. 5. Вип. 1).
 • Український правопис. – Київ: Наук. думка, 2012. – 288 с.
 • Фесенко Г.  Форми українських назв родового рівня в класифікації птахів фауни України // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 43. – С. 3–12.
 • Фесенко Г. Птахи садів і парків Києва. – Кривий Ріг: Вид-во „Мінерал”, 2010. – 236 с.
 • Фесенко Г. В., Бокотей А. А. – Птахи фауни України: польовий визначник. – Київ: Новий друк, 2002. – 416 с.
 • Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів). – [3-е вид.]. – Київ; Львів, 2007. – 112 с.
 • Форманюк О. А., Кивганов Д. А., Гайдаш А. М. Первая регистрация бурой пеночки (Phylloscopus fuscatus) в Украине // Беркут. – 2012. – Т. 21, вип. 1–2. – С. 205 – 206.
 • Червона книга України. Тваринний світ / Редкол.: М. М. Щербак (відп. ред) та ін. – Київ: Вид-во „Українська енциклопедія”, 1994. – 464 с.
 • Червона книга України. Тваринний світ / За ред. І. А. Акімова. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – 624 с.
 • Червона книга Української РСР. – Київ : Наук. думка, 1980. – 504 с.
 • Шарлемань М. Словник зоологічної номенклатури : Назви птахів. – Київ: Держ. вид−во України, 1927. – Ч. 1. – 63 с.
 • Шарлемань М. В. Птахи УРСР. – Київ: Вид−во АН УРСР, 1938. – 266 с.
 • Bird names in Ukrainian // Multilingual European Bird Dictionary, Megabyte_data. – 2017. – https://goo.gl/TU4mTv
 • Kovalik P., Pačenovský S., Čapek M., Topercer Já. Slovenské mená vtákov sveta. – Bratislava, 2010. – 396 s.
 • Welcome to Avibase // Avibase – the world bird database. – 2017. – https://goo.gl/hqFTMd