Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції «Бранта» публікує оригінальні матеріали з усіх проблем орнітології:

ISSN 1994-1722 (print)

DOI: https://doi.org/10.15407/branta

Фото І.Т.Русєва Фото І.Т.Русєва Фото І.Т.Русєва Фото І.Т.Русєва
Branta Випуск №24 (2022)

Випуск №24 (2022)

Дата виходу наступного випуску – грудень 2021 року

Статті публікуються російською, українською та англійською мовами, і супроводжуються розширеним резюме на трьох мовах.

Видається з 1998 року. Періодичність – 1 раз на рік.

Журнал суворо дотримується етичних норм під час публікації матеріалів, ґрунтуючись на стандартах Комітету з видавничої етики (COPE).

Усі статті проходять процедуру анонімного рецензування.

Право на опубліковану статтю належить редакційно-видавничій раді «Бранта», за автором (авторами) зберігається право на використані матеріали та оригінальні методики.

Електронні версії статей журналу розміщені на основі ліцензії Creative Commons «Attribution – NonCommercial – NoDerivatives» 4.0 Всесвітня.

Статті журналу індексуються у міжнародних наукометричних базах даних.

На даний момент видання не має постійних джерел фінансування і видається лише завдяки фінансовій підтримці окремих організацій та осіб, а також власних можливостей колективу.