Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta

Випуск №24 (2022)

Перше виявлення тинівки чорногорлої (Prunella atrogularis) й нова поява тинівки сибірської (Prunella montanella) в Україні та їх можлива причина

О. М. Архипов, Г. В. Фесенко

Матеріали щодо гніздової орнітофауни Баранівського лісу – ізольованого штучного лісонасадження в придунайському регіоні України

О. М. Цвелих

Сучасний стан популяції баклана великого (Phalacrocorax carbo L.) в Азово-Чорноморському регіоні України

А. І. Сидоренко

Особливості міграційних переміщень через територію україни мартинів звичайних Chroicocephalus ridibundus з центрального регіону європейської території Російської Федерації

А. М. Полуда, А. О. Маркова

Сезонні міграції євразійського куліка-сороки Haematopus ostralegus вздовж Азово-Чорноморського узбережжя України

Й. І. Черничко

Онтогенез степових журавлів на Південному Сході України

С. В. Вінтер, П. І. Горлов, Ю. О. Андрющенко, С. М. Подорожний, К. О. Постєльних

Памяти Александра Ивановича Кошелева

Блискучий організатор, назавжди залишився вірний любові до птахів (пам’яті вченого-орнітолога Анатолія Івановича Корзюкова)