Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Ю Андрющенко, А. , Дядичева, Е. А. , Черничко, Р. Н., Попенко, В. М., Бронсков, А. И., Бусел, В. А. (2019). Население птиц северного побережья Западного Сиваша в гнездовой период. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 22, 51-77 Ключові слова: гніздові птахи, Західний Сиваш, видовий склад, розміщення, чисельність Опубліковано он-лайн: 19.01.2020 Перегляди: 536 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №22 (2019)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 51-77

DOI: https://doi.org/10.15407/branta2019.22.051

Населення птахів північного узбережжя Західного Сивашу в гніздовий період

Ю О. Андрющенко 1, О. А. Дядічева 1, Р. М. Черничко 1, В. М. Попенко 1, О. І. Бронсков 2, В. А. Бусел 3

1 - Лабораторія орнітології півдня України Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАНУ;
2 - НПП «Меотида»;
3 - НПП «Великий Луг»

Сиваш – водно-болотне угіддя, що включає окрім найбільшої однойменної  затоки Азовського моря також її береги з дрібнішими водоймами. Дослідження проводилися навесні 2018 р. і навесні та влітку 2019 р. на 6 контрольних ділянках північного узбережжя Західного Сивашу. В межах досліджуваної території було зареєстровано 201 вид птахів (табл. 4), 100 з яких гніздяться: 79 – достовірно та 21 – вірогідно (табл. 2). Гніздування ще 21 виду можливе, але з меншим ступенем вірогідності або нерегулярно. Інші види переважно належать до таких, що літують, живляться, пізно мігрують або вірогідність їх гніздування мінімальна. Серед видів, що гніздяться – 15 рідкісних, занесених до Червоної книги України (2009). Досліджувана територія має найбільше значення для гніздування сивкоподібних (18 видів, до 3000 пар), лелекоподібних (10 видів, до 170 пар) та гусеподібних (12 видів, до 80 пар) птахів.
Більшість навколоводних видів гніздиться на островах та солончаках і головним чином зосереджена в гніздових колоніях. Для багаточисельних видів негоробцеподібних птахів та гідрофільних горобцеподібних найважливішими угіддями в гніздовий період є прісноводі водойми та луки, хоча їх площа складає лише 4.3% та 12.9% відповідно. Такі угіддя переважають на контрольних ділянках 2 (в околицях с.Першокостянтинівка) і 6 (в околицях с.Строганівка), де і зареєстрована найбільша сумарна облікова чисельність птахів. Найважливішими для підтримки видового різноманіття виявилися контрольні ділянки 1 (144 види) та 6 (156 видів), на яких також спостерігали максимальну кількість рідкісних видів (26 і 29 відповідно).
Населення птахів узбережжя Західного Сивашу в гніздовий період тісно пов’язане з антропогенними угіддями: населеними пунктами, господарськими спорудами, ЛЕП, мостами, ставками, артезіанськими свердловинами та каналами. Створення прісноводих ставків, формування луків, островів,  мілководь біля артезіанських свердловин, помірне випасання худоби впливають позитивно. Багато навколоводних видів гніздиться і живиться на ставках та водоймах, утворених артезіанськими водами, більшість видів використовують їх для водопою та купання. Перевипас, що призводить до знищення гнізд худобою та пастушими собаками, браконьєрське полювання, заготівля полину, фактор занепокоєння від працюючої техніки мають негативний вплив. Успішність гніздування в колоніях сивкоподібних птахів часто буває низькою через хижацтво болотяних лунів, сірих ворон, лисиць та безпритульних собак, особливо при з’єднанні островів з суходолом через низький рівень води в спекотний період.

Читати pdf-версію статті
Лiтература:
 1. Андрющенко Ю. А., Дядичева Е. А., Черничко Р. Н. Видовое разнообразие птиц побережья Сиваша в гнездовый период // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 1998. – Вып.1. – С. 7-18.
 2. Андрющенко Ю. А., Сиохин В. Д., Черничко И. И., Черничко Р. Н. Западный Сиваш // Численность и размещение гнездящихся околоводных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского побережья Украины / Под ред. В.Д. Сиохина. – К.: Wetlands International, 2000. – С. 201-216.
 3. Андрющенко Ю. А., Бронсков А. И., Бусел В. А., Гринюк П. И., Девятко Т. Н., Дядичева Е. А., Загородний И. В., Ильчук В. П., Козодавов С. В., Черничко Р. Н, Попенко В. М, Форманюк О. А. Предварительные результаты наблюдений за весенним пролетом птиц в районе Сивашской ВЭС в 2018 году //  Актуальные вопросы исследования и охраны птиц: Сб. науч. ст. / Под ред. Русева И. Т., Корзюкова А. И., Курочкина С. Л. – К.: Изд-во Украинского общества охраны птиц, 2018. – С.10-15.
 4. Бронсков О. І., Андрющенко Ю. О., Бусел В. А., Гринюк П. І., Дев'ятко Т. М., Дядічева О. А., Загородний І. В., Ільчук В. П., Козодавов С. В., Черничко Р. М., Попенко В. М., Форманюк О. О. Зустрічі рідкісних видів птахів на півночі Західного Сивашу навесні 2018 р. //  Актуальные вопросы исследования и охраны птиц: Сб. науч. ст. / Под ред. Русева И. Т., Корзюкова А. И., Курочкина С. Л. – К.: Изд-во Украинского общества охраны птиц, 2018. – С.22-28.
 5. Мезинов А. С. Современный статус огаря (Tadorna ferruginea) в Украине // Птицы бассейна Северского Донца. – Харьков: 2014. – Вып. 12. – С. 143-158. 
 6. Попенко В. М., Дядичева Е. А. Находки испанского воробья (Passer hispaniolensis) в Винницкой и Херсонской областях // Беркут. – 2017. – Т.26, вип.1. – С.10.
 7. Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны СССР. – М.: Наука, 1990. – 728с.
 8. Черничко Р. Н., Андрющенко Ю. А., Бусел В. А. Гнездящиеся кулики Сиваша //Актуальные вопросы изучения куликов Северной Евразии: материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2019. – С.132-139.
 9. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.
 10. The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their Distribution and Abundance / eds. Ward J. M. Hagemeijer& Michael J. Blair. – EBCC: T & A D Poyser, 1997. – 903 pp.
 11. Wink, M., Sauer-Gürth, H., Gwinner, E. Evolutionary relationships of stonechats and related species inferred from mitochondrial-DNA sequences and genomic fingerprinting. – BritishBirds, 2002. – №95. – P.349-355.