Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Горлов, П. И., Анненков, А. Б., Сиохин, В. Д., Сидоренко, А. И. (2017). Сезонные миграции птиц в междуречье Домузлы и Корсака (Приазовский р-н, Запорожская обл.) в свете расположенной здесь ветровой станции: новые технологии на службе у полевой орнитологии. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 20, 98-121 Ключові слова: міграції птахів, вітрові парки, оцінка загроз, новітні технології Перегляди: 788 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №20 (2017)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 98-121

DOI: https://doi.org/10.15407/branta2017.20.098

Сезонні міграції птахів в межиріччі Домузли та Корсака (Приазовський р-он, Запорізька обл.) у світлі розташованої тут вітрової станції: нові технології на службі у польової орнітології

П. І. Горлов, О. Б. Анненков, В. Д. Сіохін, А. І. Сидоренко

Науково-дослідний інститут біологічного різноманіття наземних та водних екосистем України

Проаналізовані результати польових спостережень весняної та осінньої міграції птахів в межиріччі Домузли і Корсака за 2010-2016 рр. Роботи виконані в рамках планового моніторингу орнітологічної ситуації в районі розташування Ботієвської вітрової станції (Приазовський р-он, Запорізька обл.). Всього за 55 експедиційних виїздів, загальною тривалістю 245 днів, зібрана інформація про весняних (28 виїздів 120 днів) і осінніх (27 виїздів 125 днів) мігрантів. Охарактеризовано таксономічний склад орнітокомплексу, фенологію прольоту, висоти і напрямок міграції за сезонами та місяцями. Запропоновано нові методики збору, зберігання і обробки інформації, що включають картування, серверне накопичення і обробку даних за допомогою двох веб-додатків. З метою детальної характеристики міграційних процесів на локальній території використані методи векторної математики, а також алгоритми комп'ютерного зору. Результатом проведеного аналізу стала карта градієнтів концентрації сезонних міграцій птахів, що дозволяє диференційовано підійти до оцінки загроз для птахів від працюючих вітроагрегатів. Вплив Ботієвської вітростанції на птахів в період сезонних міграцій оцінено як низький.

 

Читати pdf-версію статті
Лiтература:
 • Андрющенко Ю.А., Попенко В.М. Орнитологические проблемы развития ветровой энергетики на юге Украины // Природоохоронні аспекти використання відновлювальних джерел енергії в Україні. - Миколаїв, 2012. – С. 9-13.
 • Анненков О.Б., Сіохін В.Д., Горлов П.І. Комп’ютерна програма «Веб додаток для обробки та аналізу даних при орнітологічних спостереженнях «WebBirds» (Веб додаток «WebBirds») - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55698 від 21.07.2014а.
 • Анненков О.Б., Горлов П.І., Сіохін В.Д., Сальнікова-Буденко І.Б., Сіохін Є.В. Методика використання Веб додатку «WebBirds» для моніторингу сезонних орнітокомплексів і комп’ютерного моделювання оцінки впливу ВЕС // Науково-методичні основи охорони та оцінки впливу на навколишнє природне середовище під час проектування, будівництва, експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній електромереж : методичний посібник / В.Д. Сіохін, П.І.Горлов, Ю.О. Андрющенко, А.М. Волох та ін. – Мелітополь : МДПУ імені Б. Хмельницького, 2014б. – С. 93-107.
 • Горлов П. І., Сіохін В. Д. Аналіз міжнародного досвіду вивчення впливу вітрових електростанцій на птахів // Біологічний Вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2012. – № 1. – С. 37–47.
 • Горлов П. І., Сіохін В. Д. Методика розрахунку ступеня впливу і схеми формування прогностичної моделі та порівняльної оцінки впливу будівництва і експлуатації ВЕС на сезонні комплекси птахів // Науково-методичні основи охорони та оцінки впливу на навколишнє природне середовище під час проектування, будівництва, експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній електромереж : методичний посібник. – Мелітополь : МДПУ імені Б. Хмельницького, 2014. – С. 108–131.
 • Горлов П. І., Сіохін В. Д., Долинний В. І. Методики проведення профільних досліджень з характеристики домінуючих природних комплексів: Сезонні орнітокомплекси (за результатами виконання проектів з ТОВ «Вінд-крафт Україна», ТОВ «ВІНД ПАУЕР», ТОВ «ВКН Україна») // Науково-методичні основи охорони та оцінки впливу на навколишнє природне середовище під час проектування, будівництва, експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній електромереж : методичний посібник. – Мелітополь: МДПУ імені Б. Хмельницького, 2014. – С. 26-49.
 • Горлов П. І., Сидоренко А. І., Сіохін В. Д. Орнітофауна ландшафтного заказника «Гирло річки Корсак» // Мелітопольські краєзнавчі читання : мат. ІІ регіон. наук. - практ. конф. (11 грудня 2014 р., м. Мелітополь). – Мелітополь, 2015. – С. 19–26.
 • Горлов П. І., Сіохін В. Д., Долинний В. І. [та ін.] Сезонні орнітологічні особливості території Ботієвського вітропарку (Запорізька область) за результатами спостережень у весняні періоди 2013–2014 років // Бранта: сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2014. – Вып. 17. Специальный выпуск. – С. 19–38.
 • Горлов П.І., Сіохін В.Д., Долинна О.М., Сіохін Є.В., Сидоренко А.І. Концептуальні та структурні підходи до організації та проведення моніторингу природних комплексів на площадках ВЕС, СЕС та ліній електромереж // Науково-методичні основи охорони та оцінки впливу на навколишнє природне середовище під час проектування, будівництва, експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній електромереж : методичний посібник / В.Д. Сіохін, П.І. Горлов, Ю.О. Андрющенко, А.М. Волох та ін. – Мелітополь : МДПУ імені Б. Хмельницького, 2014. – С. 65-73.
 • Горлов П.І., Сидоренко А.І., Сіохін В.Д. Багаторічний орнітологічний моніторинг на Ботієвській вітровій станції як об'єктивна складова оцінки впливу вітропарку на птахів // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». – 2016. – Т.18. – С. 116-130.
 • Горлов, П.И., Сиохин, В.Д., Осадчий, В.В., Васильев, В.М., Мацюра А.В. Методики изучения миграций птиц на территориях ветровых электростанций. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. – 2016. – 6 (1). – С. 8-28. http://dx.doi.org/10.7905/bbmspu.v6i1.971
 • Осадчий В. В., Єремєєв В.С., Сіохін В.Д., Горлов П.І., Сердюк І.М., Васильєв В.М. Проектування WEB порталу формування інформаційної бази даних з міграції птахів в Азово-Чорноморському регіоні України // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ» – 2015а. – № 46 (1155) – С. 98-103.
 • Осадчий В.В., Єремєєв В.С., Конюхов С.Л., Печерський П.І., Васильєв В.М. Аналіз програмних засобів для створення інформаційної системи обліку та моніторингу міграцій птахів // Система обробки інформації : збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2015б. – Вип. 11. (136). – С. 93-96.
 • Сиохин В.Д., Горлов П.И., Анненков А.Б. Методы использования программного обеспечения для мониторинга сезонных орнитологических комплексов и оценки влияния ветровых станций // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2014. – Вып. 17. Специальный выпуск. – С. 161-167.
 • Сіохін В.Д., Горлов П.І., Осадчий В.В., Васильєв В.М., Печерський П.І. Комп’ютерна програма «WEB портал формування інформаційної бази даних з міграції птахів в Азово-Чорноморському регіоні України». – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62480 від 12.11.2015.
 • Черничко И.И., Фалько А.Н. Птицы устьевой зоны р. Корсак // Збірник наукових статей. – Одеса: Астропринт; Мелітополь: Бранта, 1999. – С. 137-157.
 • Gorlov, P.I., Siokhin, V.D., Matsyura, A.V. Assessment of potential threats of wind farms for migratory birds in the South of Ukraine. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. – 2016. – 6 (3). – P.175–186. http://dx.doi.org/10.15421/201685
 • Калькулятор для расчета площадей, длины и расстояний по картам Google – Режим доступа http://3planeta.com/googlemaps/google-maps-calculator-ploschadei.html
 • Веб-приложение «WевBirds». – Режим доступа: http://webbirds.pp.ua/
 • Система анализа миграционных процессов BirdsFly. – Режим доступа: http:// birdsfly. pp. ua/