Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Черничко, И. И., Дядичева, Е. А., Попенко, В. М., Черничко, Р. Н. (2017). Птицы водно-болотного угодья Мелководная часть Утлюкского лимана (Северо-Западное Приазовье). Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 20, 39-68 Ключові слова: птахи, чисельність та видовий склад, Утлюцький лиман, Північно-Західне Приазов’я Перегляди: 779 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №20 (2017)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 39-68

DOI: https://doi.org/10.15407/branta2017.20.039

Птахи водно-болотного угіддя Мілководна частина Утлюцького лиману (Північно-Західне Приазов'я)

І. І. Черничко, О. А. Дядічева, В. М. Попенко, Р. М. Черничко

Азово-Чорноморська міжвідомча орнітологічна станція

Значення мілководної частини Утлюцького лиману для птахів в усі сезони року вивчено недостатньо. Періодичні обліки, проведені під час синхронних серпневих обліків за Програмою РОМ, показали наявність тут одноразово від 70 до 120 тисяч водно-болотних птахів. Важливість лиману підтверджують і відносно регулярні зимові обліки. Лиман істотно перетворений людиною, але орнітологічна цінність території залишається високою. Після включення деяких ділянок Утлюцького лиману до складу Приазовського національного природного парку, більш детальний опис населення птахів цього водно-болотного угіддя (ВБУ) стає актуальним.
Використано розрізнено опубліковані відомості про птахів лиману, і, головним чином, дані, зібрані співробітниками орнітологічної станції протягом 66 повних і попутних обліків (1987-2016 рр.). У більшості з них брали участь автори публікації. Застосовувалися методи абсолютного обліку птахів з використанням зорових труб і біноклів, і рідше - метод «лінійних трансект» на окремих ділянках узбережжя.
Весняний період (березень-травень) оцінювали за 13 обліками, в ході яких відмічений 121 вид птахів, сумарною кількістю за усі обліки - 145121 особина (табл. 1). Домінують Сивкоподібні (Charadriiformes) птахи (38 видів). За ними з великим відривом йдуть Гусеподібні (Anseriformes) птахи (17 видів). Таке співвідношення видів для весняних міграцій на лиманах дуже характерно. Чисельність Горобцеподібних (Passeriformes) птахів, при не меншому числі видів (30), виявилася незначною, в силу особливостей базової методики абсолютних обліків птахів на території.
Серед 121 виду, зареєстрованого під час весняної міграції, тільки 43 зустрічалися протягом усіх трьох місяців (переважно з числа куликів (14 з 26), Гусеподібних (7 з 17) і Горобцеподібних (5 з 30 видів) птахів). Максимальну вирівняність видового складу показали мартини (4 з 7 видів). Відносно видового багатства слід зазначити, що в квітні, порівняно з березнем, число видів зростає (69/90), а ступінь подібності (індекс Серенсена = 2.03) між місяцями низький. За чисельністю безперечними лідерами серед водно-болотних птахів є брижач (Philomachus pugnax) і лиска (Fulica atra).
На гніздуванні зареєстровано 86 видів птахів (табл. 2), з яких для 4 видів: Ardeola ralloides, Platalea leucorodia, Buteo rufinus і Falco subbuteo, судячи з реєстрації пар, у відповідних біотопах - гніздування не доведене, але ймовірність його висока.
Літні кочівлі позиціонують 55 видів птахів (табл. 3), з сумарною кількістю за усі обліки 25036 особин. Крім зазначених в таблиці видів, у минулому столітті (1965 р.) в переліку літуючих птахів згадується лебедь-кликун Cygnus cygnus (Лисенко, 1991).
Осінні міграції найчисленніші і перевершують весняні. Усього під час 31‑го (21-го повного) обліку відзначено 163 види (табл. 4) і додатково чубата зозуля Clamator glandarius додана в таблицю на основі даних і фото Ю. Мухіна. Восени зросла кількість видів Гусеподібних, Соколоподібних і Горобцеподібних птахів. Переважає осінній період міграцій також і за кількістю рідкісних видів (35), включених до ЧКУ (2009). Осінній орнітокомплекс, згідно з опублікованими даними, доповнений ще 3-ма видами, це: гуска мала Anser erythropus, гуменник Anser fabalis, а також гуска біла Chen caerulescens (Лисенко, 1991). Обговорюються вірогідні причини більш інтенсивних осінніх міграцій у порівнянні з весняними.
Зимівлі відносно численні, хоча за кількістю видів поступаються іншим сезонам. Під час 13 (у т.ч - 8 повних) обліків нараховано 146265 особин, 75 видів, з яких 14 - рідкісні, включені до ЧКУ (2009), загальною чисельністю 4835 особин (табл.5).
За весь відомий період досліджень на мілководній частині Утлюкського лиману зареєстровано 192 види птахів. З огляду на значення Утлюцького лиману в підтримці чисельності мігруючих та зимуючих популяцій птахів, що зазвичай перевершують для водно-болотних видів показник в 20 тисяч особин, у тому числі значну частку в загальній орнітофауні рідкісних видів птахів, територія відповідає рангу водно-болотного угіддя міжнародного значення за критеріями 2, 4 , 5 (табл. 5, рис. 5).

Читати pdf-версію статті
Лiтература:
 • Андрющенко Ю.А., Горлов П.И., Дядичева Е.А., Кошелев А.И., Лысенко В.И., Попенко В.М., Сиохин В.Д., Черничко И.И. Распределение и численность зимующих птиц в Присивашье и Приазовье // Зимние учеты птиц на Азово-Черноморском побережье Украины. Сборник научных работ. – Киев: Wetlands International, 1998. – С. 3-13.
 • Андрющенко Ю.А., Горлов П.И., Кинда В.В., Костюшин В.А., Кошелев А.И., Кошелев В.А., Олейник Д.С., Пересадько Л.В., Покуса Р.В., Попенко В.М., Попенко К.В., Фалько А.Н., Черничко И.И. Итоги среднезимних учетов птиц на Сиваше и в Северо-Западном Приазовье в 2000 г. // Зимние учеты птиц на Азово-Черноморском побережье Украины. Сборник материалов XX совещания Азово-Черноморской орнитологической рабочей группы. – Одесса-Киев: Wetlands International, 2001. – Выпуск 3. – С. 29-33.
 • Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга (юг Украины и Восточное Приазовье). Зима 2002-2003 гг. – 2004. – Вып. 1. – 21 с.
 • Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2004 г. Азово-Черноморское побережье Украины / под ред. И.И.Черничко. – 2005. – Вып. 2. – 28 с.
 • Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2006 г. Восточная Европа / под ред. И.И.Черничко. – 2008. – Вып. 3. – 64 с.
 • Бюллетень РОМ: Итоги среднезимнего учета водно-болотных птиц 2006 года в Азово-Черноморском регионе Украины: адаптация методик IWC и их апробация / Под ред. Г.В.Фесенко. – 2009. – Вып. 4. – 24 с.
 • Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2009 г. Юго-Восточная Европа / под ред. И.И.Черничко. – 2010. – Вып. 5. – 56 с.
 • Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Октябрь 2010 г. Юго-Восточная Европа / под ред. И.И.Черничко. – 2010. – Вып. 6. – 24 с.
 • Бюллетень РОМ: Итоги среднезимних учетов водно-болотных птиц 2005, 2007-2010 годов в Азово-Черноморском регионе Украины / Под ред. Ю.А.Андрющенко. – 2011. – Вып. 7. – 64 с.
 • Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2012 г. Юго-Восточная Европа / под ред. И.И.Черничко. – 2014. – Вып. 8. – 60 с.
 • Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга / Специальный выпуск. Ретроспектива результатов орнитологического мониторинга в водно-болотных угодьях: Молочный лиман / под ред. И. И. Черничко, В. А. Костюшина. – 2015. – Вып. 9. – 68 с.
 • Гожик П.Ф. История развития лиманов / Молодых И.И., Усенко В.П., Палатная Н.Н и др. Геология шельфа УССР. Лиманы . – Киев: Наук. Думка, 1984. – С. 76-80.
 • Дядичева Е. А., Черничко И.И., Попенко В. М. , Черничко Р. Н. Сезонная динамика орнитофауны лимана Болградский Сивашик (Запорожская, Херсонская область) // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2015. – Вып. 18. – С. 75-94.
 • Кошелев А.И., Кошелев В.А., Пересадько Л.В., Попенко К.В. Результаты рождественских учетов зимующих птиц в Северном Приазовье в январе 2001 года // Мониторинг зимующих птиц в Азово-Черноморском регионе Украины. – Одесса-Киев, 2002. – С. 30-40.
 • Кошелев А.И., Кошелев В.А., Пересадько Л.В. Динамика видового состава и численности гнездящихся цапель (Ardeidae) в Северо-Западном Приазовье (1988-2004 гг.) // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2004. – Вып. 7. – С. 111-130.
 • Попенко В.М. Новые находки гнездящихся птиц в Северо-Западном Приазовье // Бранта: Сборник трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2011. – Вып. 14. – С. 157-161.
 • Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.
 • Chernichko I.I., Kostiushyn V.A., Vinokurova S.V. Importance of Utliukskiy Liman for the protection of waterbirds in the Azov-Black Sea Region during autumn migration // Вестник зоологии. – 2016. – Вып. 50 (5). – С. 429-446. https://doi.org/10.1515/vzoo-2016-0050
 • Kostiushyn V., Andryuschenko Yu., Goradze I., Abuladze A., Mamuchadze J., Erciyas K. Wintering Waterbird Census in the Azov-Black Sea Coastal Wetlands of Ukraine, Georgia and Turkey. – Wetlands International Black Sea programme. – 2011. – 130 pp.