Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Дядичева, Е. А., Черничко, И. И., Попенко, В. М., Черничко, Р. Н. (2015). Сезонная динамика орнитофауны лимана Болградский Сивашик (Запорожская, Херсонская область). Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 18, 75-94 Ключові слова: ВБУ Сивашик, орнітофауна, видове різноманіття, сезонна динаміка, рідкісні види. Перегляди: 594 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №18 (2015)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 75-94

Сезонна динаміка орнітофауни лиману Болградський Сивашик (Запорізька, Херсонська область).

О.А.Дядічева, Й.І.Черничко, В.М.Попенко, Р.М.Черничко

Орнітофауна лиману Болградський Сивашик (далі Сивашик) недостатньо вивчена, ґрунтовні публікації щодо цієї території практично відсутні. Сезонні аспекти орнітофауни Сивашика проаналізовані на основі матеріалів, зібраних в 1988-2015 рр. В цілому водно-болотні угіддя Сивашика забезпечують збереження високого видового різноманіття птахів - не менше 170 видів і значну чисельність водно-болотного орнітокомплексу. Максимальні показники становлять до 9870 особин у весняний період, 4085 - в першій половині літа, до 30050 - у серпні, до 19600 - в осінній період і до 18000 - на зимівлі. У серпні ВБУ Сивашик відповідає одному з критеріїв Рамсарських водно-болотних угідь за загальною чисельністю птахів водно-болотного комплексу. Найбільші показники видового різноманіття орнітофауни виявлені також у серпні (104 види, 70 водно-болотних включно) і в літній період загалом. Погодні умови окремих сезонів обумовлюють значні коливання чисельності гідрофільних видів у різні роки, особливо в літній і в зимовий періоди. В угіддях Сивашика виявлені 39 видів птахів, занесених до Червоної книги України (2009), що підтверджує високу природоохоронну значимість цієї території, яка з 2010р. увійшла до складу Приазовського національного природного парку.

Читати pdf-версію статті