Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Русев, И. Т., Сацык, С. Ф. (1999). Индикационная роль трофических связей ушастой совы для экологических и эпизоотологических целей. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 2, 50-56 Перегляди: 783 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №2 (1999)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 50-56

Індикаційна роль трофічних зв'язків сови вухатої для екологічних та епізоотологічних цілей

Русев І.Т., Сацик С.Ф.

Відомо, що чисельність хижих птахів на певній території може служити індикатором стану чисельності їхніх жертв (Русев, Соловьев, 1986). Це певною мірою характерно як для денних хижих птахів, так і для сов. Серед численних робіт, присвячених трофічним зв'язкам сов, основне місце займають роботи, виконані за допомогою вивчення погадок. При всіх обмеженнях цього методу, він має велику перевагу, дозволяючи аналізувати харчування сов на великих територіях і в більшому інтервалі часу, не травмуючи і тим більше, не знищуючи птахів. Це особливо важливо для оперативної епізоотологічної оцінки території за такою особливо небезпечною природно-осередковою інфекцією як туляремія. В таких випадках погадки хижих птахів, і особливо сови вухатої (Asіо otus L.), є найбільш доступним і інформативним матеріалом. Нами зібрано 1163 погадки, які в лабораторних умовах розбирали на кісткові фракції і супутні залишки шерсті дрібних ссавців і пір'я птахів. Діагностику проводили переважно по черепах. Розібрані на фракції залишки жертв передавали в бактеріологічну лабораторію. В зимовий період основу харчування сови вухатої становлять дрібні ссавці й птахи. Серед них 9 видів гризунів Apodemus sylvaticus L., Mus musculus L., Mus specilegus Pet, Micromys minutus Pall., Apodemus agrarius Pall., Arvicola terrestris L., Microtus arvalis Pall., Cricetulus migratorius Pall., Rattus norvegicus Berk. і 3 види Insectivora – Sorex minutus L., Sorex araneus L., Crocidura suaveolens Pall. Птахи представлені сімействами Fringillidae, Paridae, Turdidae (не визначені до виду). Дані, отримані при аналізі погадок сови вухатої дозволяють ретроспективно і побічно судити про чисельність гризунів в природі. Той факт, що хижі птахи виловлюють в першу чергу заражених, тобто ослаблених звірків, дозволяє судити про стан чисельності носіїв збудників зоонозів в природі і оперативно оцінювати просторову структуру відомих вогнищ туляремії.

Читати pdf-версію статті