Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Яковлев, М. В., Гайдаш, А. М. (2015). Распространение огаря (Tadorna ferruginea Pallas 1764) в Дунай-Днестровском междуречье Украины. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 18, 118-128 Ключові слова: огар, гніздування, Дунай-Дністровське межиріччя України, ставки, розповсюдження Перегляди: 593 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №18 (2015)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 118-128

Поширення огаря (Tadorna ferruginea Pallas 1764) в Дунай-Дністровському межиріччі України

М.В. Яковлєв, О.М. Гайдаш

В статті наведені дані про поширення огаря в Дунай-Дністровському межиріччі України за період 2012-2015 рр. Автори надають інформацію про гніздування, чисельність та фенологію виду на зазначеній території. Основна частина даних по гніздуванню зібрана в 2014 році, під час обстеження невеликих водойм на території 9 адміністративних районів Одеської області. Загалом було обстежено 48 водойм зазначеного типу (40% від загальної кількості дрібних водосховищ Дунай-Дністровського межиріччя), на яких виявлено 14 пар огаря. Гніздування 11 пар доведено. Крім цього, наводяться відомості про гніздування огаря на деяких водосховищах у 2012, 2013 та 2015 рр., а також дані щодо зустрічей огаря в негніздовий період.

Читати pdf-версію статті