Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Кучеренко, В. Н., Баник, М. В., Атемасов, А. А., Вергелес, Ю. И. (2015). Сообщества гнездящихся птиц пресных и слабосолёных водоёмов Западного Крыма. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 18, 95-109 Ключові слова: угруповання гніздових птахів, чисельність, розподіл, водно-болотяні угіддя, прісноводні та слабко солоні озера, Західний Крим Перегляди: 546 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №18 (2015)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 95-109

Угруповання гніздових птахів прісноводних та слабко солоних водойм Західного Криму.

В.М.Кучеренко, М.В.Банік, А.А.Атемасов, Ю.І.Вергелес

Угруповання гніздових птахів озер Західного Криму вивчали у 2006–2014рр. Для цього проводили обліки дорослих птахів і виводків вздовж окремих ділянок берегової лінії озер навесні та влітку. Озера Західного Криму утворилися на місці мілководних морських заток або гирлових ділянок річок та великих яруг, що відокремилися від моря піщаними косами. Іще задовго до суттєвого людського втручання у їх гідрологічний режим у східних частинах озер (наприклад, на оз.Донузлав) в місцях виходу джерел або у гирлах невеличких степових річок утворювалися прісноводні ділянки. У 1990-ті роки будівництво нових гілок Північно-Кримського каналу призвело до суттєво більшого надходження прісної води в озера Західного Криму. Площа прісноводних ділянок різко зросла, що відбилося у збагаченні видового складу угруповань гніздових птахів. З кінця 1980-х рр. тут з’явилося щонайменше 15 нових гніздових видів птахів. До складу угруповань гніздових птахів прісноводних ділянок озер Західного Криму нині належить 30 видів (пірникози, чаплі, гусеподібні, лунь очеретяний Circus aeruginosus, пастушкові, рибалочка Alcedo atthis та деякі горобцеподібні). Домінують в цих угрупованнях пірникоза велика Podiceps cristatus, попелюх Aythya ferina і лиска Fulica atra. Попелюх є найчисленнішим серед качок. Типовими, але менш чисельними видами є також пірникоза мала Tachybaptus ruficollis, лебідь-шипун Cygnus olor, крижень Anas platyrhynchos, чирянка велика Anas querquedula, чернь білоока Aythya nyroca, пастушок Rallus aquaticus і курочка водяна Gallinula chloropus.

Читати pdf-версію статті