Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: українська Цитувати: Фесенко, Г. В. (2015). Узгодження форми латинських і українських назв у класифікації птахів. Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 18, 7-15 Ключові слова: номенклатура птахів, таксони різних рівнів, принципи уніфікації та типіфікації, узгодження форми назв, види фауни України Перегляди: 654 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №18 (2015)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 7-15

Узгодження форми латинських і українських назв у класифікації птахів

Г. В. Фесенко

У статті зазначено, що можливість використання принципів уніфікації та типіфікаціі в українській номенклатурі, за аналогією з латинської, ґрунтується на схожості побудови прикметників від іменників в однині, тобто на різноманітності закінчень в обох мовах в словах у формі прикметника. Проведено порівняння форм латинських і українських назв птахів для таксонів таких рівнів, як: загін, підряд, надродина, сімейство, підродина, триба, рід, вид, підвид. Описано певні особливості формування складу назв родів і видів у вітчизняній номенклатурі, а також представлені ті назви вищих таксонів, які сформувалися історично, хоча вони не узгоджуються з принципом типіфікаціі.

Читати pdf-версію статті
Лiтература:
 • Воїнственський М. А., Кістяківський О. Б. Визначник птахів УРСР. - 1-е вид. - К., 1952. - 352 с
 • Воїнственський М. А., Кістяківський О. Б. Визначник птахів УРСР. - 2-е вид. - К., 1962. - 372 с
 • Загороднюк І. В. Роди звірів східноєвропейської фауни та їх українські назви // Вісник Національного науково-природничого музею НАН України. - 2001. - Вип. і. -С. 113-132.
 • Зубаровський В. М. Хижі птахи. - К. : Наук. думка, 1977. - 330 с. - (Фауна України. Птахи; Т. 5. Вип. 2).
 • Карташев Н. Н. Систематика птиц. - Москва : Высшая школа, 1974. - 368 с.
 • Кістяківський О. Б. Курині. Голуби. Рябки. Пастушки. Журавлі. Дрофи. Кулики. Мартини. - К. : Вид-во АН УРСР, 1957. - 432 с. - (Фауна України. Птахи; Т. 4).
 • Ковблюк М. М. Основи зоологічної номенклатури та систематики: Навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. . -    Сімферополь : ДІАЙПІ, 2008. - 148 с.
 • Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Видання четверте. Ухвалений Міжнародним союзом біологічних наук : Пер. з англ. і фр. - К, 2003. -XLIII+175 с.
 • Смогоржевський Л. О. Гагари. Норці. Трубконосі. Веслоногі. Голінасті. Фламінго. -    К. Наук. думка, 1979. - 187 с. - (Фауна України. Птахи; Т. 5. Вип. 1).
 • Фесенко Г. Форми українських назв родового рівня в класифікації птахів фауни України // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2007. - Вип. 43. - С. 3-12.
 • Фесенко Г. В. Уніфікація українських наукових назв таксонів надродового рівня у класифікації птахів світу // Наукові записки Державного природознавчого музею. - 2008. - Вип. 24. - С. 207-218.
 • Фесенко Г. В. Поміркована біноменізація українських назв птахів для називництва фауни світу // Troglodytes. - 2013. - Вип. 4. - С. 46-59.
 • Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України. - Київ-Львів, 2000. - 44 с.
 • Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України. - 2-е вид. - Київ-Львів, 2002. - 44 с.
 • Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів). - 3-е вид. - Київ-Львів, 2007. -112 с.
 • Шарлемань М. Словник зоологичної номенклатури. Назви птахів (Проект). - К.: Держ. вид-во України, 1927. - Ч. 1. - 63 с.
 • Dubois A. The genus in zoology: a contribution to the theory of evolutionary systematics. -Paris, 1988. - 124 p. - (Mem. Mus. hatl. Nat. hist. - Serie A (Zoologie), Tome 140).
 • Handbook of the Birds of the World. Hoatzin to Auks / Eds. J. del Hoyo, A. Elliott & J. Sartagal. - Barcelona : Lynx Edicions, 1996. - Vol. 3. - 752 p
 • The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World / Ed. E. C. Dickinson. -    3rd Edition. - London: Christopher Helm, 2003. - 1040 p.