Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Домашевский, С. В., Костюшин, В. А., Письменный, К. А. (2012). Видовой состав и численность хищных птиц долины р.Здвиж (Житомирская и Киевская области). Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 15, 148-152 Ключові слова: хижі птахи, долина річки, обліки, Північна Україна, Житомирська та Київська області. Перегляди: 604 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №15 (2012)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 148-152

Видовий склад і чисельність хижих птахів долини р.Здвиж (Житомирська та Київська області).

С.В. Домашевський, В.А. Костюшин, К.А. Письменний

В роботі наведені результати обліків хижих птахів проведених у 2006 і 2010 роках в долині річки Здвиж (Житомирська та Київська області, Україна). Обліки охопили всю долину річки, що становить 145 км загальної довжини. Під час польових робіт виявлено: 4 пари осоїда (Pernis apivorus) або 0.27 пари на 10 км; 2 пари шуліки чорного (Milvus migrans) або 0.13 пари на 10 км; 19 пар луня лучного (Circus pygargus) або 1.31 пари на 10 км; 23 пари луня очеретяного (Circus aeruginosus) або 1.58 пари на 10 км; 4 пари яструба великого (Accipiter gentilis) або 0.27 пари на 10 км; 2 пари яструба малого (Accipiter nisus) або 0.13 пари на 10 км; 54 пари канюка звичайного (Buteo buteo) або 3.72 пари на 10 км; 5 пари змієїда (Circaetus gallicus) або 0.34 пари на 10 км; 11 пар підорлика малого (Aquila pomarina) або 0.75 пари на 10 км; 9 пар підсоколика великого (Falco subbuteo) або 0.62 пари на 10 км; 6 пар боривітра звичайного (Falco tinnunculus) або 0.75 пари на 10 км. Загальна чисельність становить 139 пар хижих птахів. З результатами досліджень можна ознайомитися на сайті Українського центру досліджень хижих птахів http://raptors.org.ua/ru/203.

Читати pdf-версію статті