Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta

Випуск №12 (2009)

Матеріали з орнітофауни Таманського півострова

В.П. Белік, В.В.Вєтров, Ю.В. Милобог

Видовий склад та різноманіття угруповань горобцеподібних птахів під час гніздового сезону в заплавних листяних лісах Білорусі

В.Сахвон

Динаміка чисельності птахів водно-болотного комплексу та її тенденції на островах Джарилгацької затоки

Т.Б. Ардамацька

Структура, чисельність і просторово-біотопічний розподіл літньої авіфауни центрально-передгірного Дагестану

Є.В.Вілков

Зміни гніздової фауни гусеподібних птахів Криму, що пов’язані з антропогенною сукцесією Сивашу і степової частини півострова

О.Б. Грінченко

Канюк звичайний (Buteo buteo) в Миколаївській області

Редінов К.О.

Іранський ендемік артемія урміана в гіперсолоному озері Кояшське (Крим, Україна): попереднє обгрунтування заносу птахами

Хоменко С. В., Шадрін Н. В.

Початковий період осінньої міграції птахів на п-ові Тарханкут (2006-2007рр.)

О.А.Дядічева, Л.Максалон, В.А.Бусел

Закономірності міграційних переміщень білолобих гусок Anser albifrons і гумеників Anser fabalis (Aves, Anseriformes, Anatidae) на території України

А. М. Полуда

Індивідуальна, міжсезонна і географічна мінливість забарвлення яєць сірого журавля: пропозиція нової методики. Повідомлення II. Міжсезонна і географічна мінливість забарвлення. Дискусія

С.В.Вінтер

Сучасні підходи до опису об'єму та площі поверхні пташиних яєць

І.С.Мітяй

Видовий склад, чисельність і розподіл хижих птахів долини р.. Ірпінь (Житомирська та Київська області)

С.В. Домашевський, В.А. Костюшин, К.А. Письменний

Статус морянки, синьги та турпана в Північному Причорномор'ї

Петрович З.О., Редінов К.О.

Нові дані про поширення сипухи Tyto alba (Scop.): Tytonidae, Strigiformes в Криму

С.П. Прокопенко, М.М. Бескаравайний

Стосовно розповсюдження східного соловейка (Luscinia luscinia) на Кримському півострові й суміжних територіях

О.М.Цвелих

Відгук на третю редакцію видання «Анотований список українських наукових назв птахів фауни України» за авторством Г. В. Фесенка та А. А. Бокотея

Мельничук В. А.