Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Цвелых, А. Н., Кучеренко, В. Н. (2019). Орнитофауна скального массива Ак-Кая (Крымский полуостров) и её исторические изменения. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 22, 102-109 Ключові слова: Ак-Кая, орнітокомплекс, склерофіли, зміни, Крим Опубліковано он-лайн: 08.01.2020 Перегляди: 470 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №22 (2019)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 102-109

DOI: https://doi.org/10.15407/branta2019.22.102

Орнітофауна скельного масиву Ак-Кая (Кримський півострів) та її історичні зміни

О. М. Цвелих 1, В. М. Кучеренко 2

1 – Інститут зоології НАН України ім. І. І. Шмальгаузена
2 – Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

У травні 2008, 2009 та 2019 рр. досліджувалась склерофільна орнітофауна скельного масиву Ак-Кая (Біла скеля), розташованого у південно-східній частині Кримського півострова. Тут зареєстровані такі види: Tadorna ferruginea, Buteo rufinus, Neophron percnopterus (не гніздиться), Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco tinnunculus, Columba livia, Apus apus, Apus melba, Upupa epops, Delichon urbica, Corvus monedula, Corvus corax, Oenanthe oenanthe. Порівняння видового складу склерофільних птахів, відмічених нами на Ак-Кая у 2008-2019 рр. та М.А. Воїственським у 1958 р. показало, що за останнє півстоліття орнітокомплекс цього скельного масиву зазнав значних змін. Тут припинили гніздування Neophron percnopterus, Athene noctua, Coracias garrulus, Monticola saxatilis, Oenanthe pleschanka. Звертає увагу відсутність Coracias garrulus, яка гніздиться в аналогічних біотопах навіть у безпосередній близькості від Ак-Кая.
Аналіз літературних джерел дозволив судити про час появи різних видів птахів у складі орнітокомплексу Ак-Кая. Falco peregrinus, Falco cherrug і Buteo rufinus з'явилися тут на гніздуванні наприкінці ХХ століття. Tadorna ferruginea з'явився у досліджуваному регіоні на початку ХХІ століття (можливо, наприкінці ХХ ст.), проте свідчення виникнення тут стійкої популяції цього виду відсутні. Наразі, із видів, що раніше гніздилися на Ак-Кая, зареєстрована лише присутність Neophron percnopterus, гніздування якого тут може поновитися, з огляду на почастішання останніми роками його зустрічей у Криму.

Читати pdf-версію статті
Лiтература:
  1. Воинственский М. А. Дневники Крымских экспедиций 1957 и 1958 гг. // Авіфауна України. – 2006. – Вип. 3. – С. 2–40.
  2. Гринченко А.Б. Изменения гнездовой фауны гусеобразных Крыма, связанные с антропогенной сукцессией Сиваша и степной части полуострова // Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции "Бранта". – 2009, № 12. – С. 59–69.
  3. Гринченко А.Б., Кинда В.В., Пилюга В.И., Прокопенко С.П. Современный статус курганника в Украине // Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции "Бранта". – 2000, № 3. – С. 13–26.
  4. Костин Ю. В. Птицы Крыма / Москва: Наука, 1983. – 241 с.
  5. Костин С.Ю., Бескаравайный М.М. Новые данные о птицах Крыма // Фауна, экология и охрана птиц Азово-Черноморского региона. – Симферополь: Сонат, 1999. – С. 23–26.
  6. Кучеренко В.М., Прокопенко С.П., Жеребцова Т.А., Жеребцов Д.Ю. Нові дані по рідкісних птахах Криму // Беркут. 26 (1). 2017. – С. 1–4.
  7. Прокопенко С.П. Балобан в Крыму // Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование. Ч.2. – Ленинград: Зоологический институт АН СССР, 1986. – С. 170–171
  8. Пекло А.М. Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 2.- Киев: Зоомузей ННПМ НАН Украины. – 1997. – 235 с.
  9. Пекло А.М. Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 3.- Киев: Зоомузей ННПМ НАН Украины. – 2002. – 312 с.
  10. Цвелых А.Н., Аппак Б.А., Бескаравайный М.М., Костин С.Ю., Осипова М.А. Грифовые птицы фауны Украины. – Киев: Фитосоциоцентр, 2018. – 188 с.