Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Русев Т, И. . (2004). Видовой состав и численность веслоногих и голенастых птиц в дельте Днестра. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 7, 23-52 Ключові слова: пеліканоподібні, лелекоподібні, видовий склад, чисельністьь, дельта Дністра Перегляди: 703 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №7 (2004)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 23-52

Видовий склад та чисельність Пеліканоподібних та Лелекоподібних птахів в дельті Дністра

Русєв І.Т.

Довжина ріки Дністер складає 1350 км, з них 550 км – на території Молдови.

Середні витрати води – 322 м3/с,  підйом рівня води від 3 до 11 разів на рік, що є ключовим фактором на території Одеської області та Північно-Західного Причорномор’̉я. Серед загального різноманіття біотопів у водно-болотних угіддях дельти найбільшу ємність гніздових стацій мають очеретяні асоціації (14000 га: 63.6%). Площа масиву плавнів складає 5000 га (22.7%); заплавних лісів в межиріччі Дністра і Турунчука – 2200 га (10.0%). Заплавні озера та стариці займають площу 3500 га (15.9%); заплавні луки - 2000 га (9.1%). Площа інших типів біотопів незначна, і вони мають менше значення в якості гніздових територій. Набільш привабливими для птахів дельти є очеретяні масиви, що чергуються з плесами та вербовими чагарниками.

Верхівʾя дельти розташовані на території Молдови і практично повністю перетворені в сільгоспугіддя. Що стосується української частини нижнього Дністра, вона являє собою найбільший в Причорноморʾї масив ВБУ, довжиною більш як 220 км. В гніздовий період 1977-2004 рр. тут відзначено 13 видів птахів, 2 з яких не гніздилися - Pelecanuscrispus та Pelecanusonocrotalus. Найвища чисельність пеліканоподібних та лелекоподібних була зареєстрована в 1999 р. – 8662 пари, серед них домінували Phalcrocoraxcarbo (4000 пари) та Nycticoraxnycticorax (1840 пар).

Чисельність Ph.carbo та Ph.pygmeus демонструє тенденцію до зростання. Незначні флуктуації чисельності відзначаються у N.nycticorax, Egrettaalba, Ardeacinerea, Ardeapurpurea. Популяції Ardeolaralloides, Plegadisfalcinellus, Platalealeucorodia відрізняються деякою нестійкістю чисельності.

Серед факторів, що впливають на чисельність та розподіл птахів можна виділити абіотичні (вплив гідрологічного режиму та погодних умов), біотичні (діяльність наземних хижаків та хижих птахів, негативні міжвидові відносини між гніздовими колоніями) та антропогенні (промислова риболовля, створення рибставків, вирубка заплавних лісів, забруднення води пестицидами та шкідливими хімічними речовинами, забір води для іригації, випас худоби).

Дельта Дністра – важливіша гнзідова територія. Значна частина популяцій P. falcinellus, N.nycticorax, A.ralloides, E.alba, Ph.carbo, Ph.pygmeusгніздиться на території дельти. На протязі довгого періоду в ВБУ Дністра, поряд з дельтами р.Дніпро та р.Дунай, формуються унікальні гніздові скупчення птахів в Азово-Чорноморському регіоні.

Читати pdf-версію статті