Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Митяй С, И. . (2003). Новая методика комплексной оценки формы яйца. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 6, 179-192 Ключові слова: форма яйця, методика оцінки, вурф,індекс подовженості Перегляди: 605 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №6 (2003)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 179-192

Нова методика комплексної оцінки форми яйця

Митяй І. С.

На основі детального аналізу геометричної форми правильного овоїда, ми розробили оригінальну методику комплексної оцінки форм пташиних яєць. Вона спрямована на стандартизацію дій дослідників при виборі термінології, осей для вимірювання яєць та оцінки їх форми. Аналіз літературних джерел показав, що сучасні вітчизняні та зарубіжні методи комплексної оцінки форми яйця переважно довільні і мають слабке геометричне обґрунтування. Ми пропонуємо розділяти форми яйця в залежності від симетрії його полярних зон: а) симетричні - радіуси дуг однакові б) моноасиметричні - радіус дуги інфундібулярної зони дорівнює половині максимального діаметра в) біасиметричні - радіус дуги інфундибулярної зони менший половини діаметра, але більший за радіус дуги клоакальної зони. В літературі нараховується більше 20 індексів форми, серед яких найбільш надійним визнаний індекс подовженості V=L/D. Для підвищення ефективності його використання для опису форми яйця нами вперше запропоновано індекс, геометрично пов’язаний з попереднім. Це подвійне відношення або вурф: W=(а+b)(b+с)/b(a+b+c),де W - вурф, a, b, c - відрізки цілого. В якості цілого виступає довжина (L), а відрізки: а і с є радіусами клоакальної та інфундібулярної дуг: a=rc; c= ri; b = L-(a+b). Отже, загальна формула вурфів для будь-яких яєць буде мати вигляд W=(rc+b)(b+ri)/bL. Для розрахунків необхідно мінімум три виміри. Два з них(L і D) вимірюються штангенциркулем, а третій (rc; абоri) отримуються з масштабного фото яєць. Легкість отримання вихідних даних відкриває широкі перспективи для комп'ютерної обробки матеріалу на основі спеціально розроблених програм.

Читати pdf-версію статті