Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta

Випуск №4 (2001)

Пам’яті Олега Валерійовича Потапова

Адаптивні потенції різних видів гусеподібних та їх антиоксидантний статус.

Лисенко В.І., Малько С.В.

Гніздове угруповання гуски сірої в Криму: історія формування, параметри і особливості

Кінда В.В., Грінченко О.Б., Бескаравайний М.М.

Орнітофауна регіонального ландшафтного парку «Ізмаїльські острови».

Потапов О. В.

Біотопічний розподіл птахів, що гніздяться в східній частині гірського Криму.

Бескаравайний М. М.

Трофічні зв'язки ворона в Придніпровському лісостепу.

Ігнатенко О.І., Волох А.М.

Чисельність і розміщення водоплавних птахів в Стенсівсько-Жебріянських плавнях р.Дунай в 2001 р.

Кошелев О.І., Кошелев В.О., Жмуд М.Є., Покуса Р.В., Чічкін В.Н., Федоренко О.B.

Географічні зв'язки птахів Придунайських водойм України.

Корзюков А.І.

Морфологічні варіації і статевий диморфізм дорослих жовтоногих мартинів Larus cachinnans cachinnans

Нойбауер Г.; Кошелев О.І., Кошелев B.О.; Загальска М.

Про незвичне гніздування журавля степового.

Андрющенко Ю.О., Олійник Д.С.

Синьошийка - новий гніздуючий вид Кучурганського водосховища

Архипов О. М.

Зустрічі птахів з аномальним забарвленням оперення в Одеській області.

Архипов О. М.

Нові дані щодо деяких рідкісних і маловивчених птахів Криму

Бескаравайний М.М., Костін С.Ю., Співаков О.Б., Розенберг О.Г.

До орнітофауні пониззя Дніпра

Герзон І. В., Волш М.

Нові дані щодо гніздування та чисельності білоголового сипа в Криму

Кінда В. В., Прокопенко С.П.

Сорокопуд червоноголовий на півдні України

Попенко В.М., Кінда В.В.

Нові дані щодо рідкісних степових видів птахів в Миколаївській області.

Редінов К.О.

Характер зимівлі птахів на водоймах Південного Придністров'я в 1999/2000 роках

Тищенков А.А., Медведенко Д.В.

Про зустрічі дрохви в Саратовському Заволжжі поза гніздовим періоду.

Хрустов І.А., Табачішін В.Г., Зав'ялов Є.В.

Гніздування рибалочки в Криму.

Цвелих О.М.

Інформація регіонального банку даних про повернення закільцьованих птахів. Повідомлення 4. Веслоногі, лелекоподібні, мартинові (доповнення).

Інформація регіонального банку даних про повернення закільцьованих птахів. Повідомлення 5. Кулики. Побережник червоногрудий (доповнення).

Рецензія на книгу. Молодовський Л.В. Еколого-морфологічні засади побудови зграйних птахів в польоті. – Нижній Новгород: Вид-во Нижегородського університету, 2001, 392 с.

Кошелев О.І.