Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: українська Цитувати: Гриб, О. В., Кузьменко, Ю. В. (2018). Гніздування сови бородатої (Strix nebulosa forster, 1772) на південній межі Полісся в Житомирській області. Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 21, 95-101 Ключові слова: сова бородата, гніздування, розселення, Полісся. Перегляди: 658 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №21 (2018)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 95-101

DOI: https://doi.org/10.15407/branta2018.21.095

Гніздування сови бородатої (Strix nebulosa forster, 1772) на південній межі Полісся в Житомирській області

О. В. Гриб 1, Ю. В. Кузьменко 2

1 - Українське товариство охорони птахів;
2 - Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Зібрані дані щодо місць гніздування сови бородатої в Україні. Виявлено, що вид розселився по територіям Волинської, Рівненської,  Житомирської  та  Київ-ської областей. Найбільш широко поширений у Рівненській і Житомирській областях. У результаті розселення сова бородата досягла межі лісової та лісостепової зон. Найпівденніше місце гніздування в Україні зафіксовано в околицях смт Миропіль Романівського району Житомирської області. На даній території жиле гніздо вперше знайдене в 2014 р., але результат гніздування не встановлений. У 2016 р. сови також почали гніздування і відклали кладку, але кинули її з невідомих причин. У обох випадках сови гніздились на другий рік після канюка звичайного. Гніздовими біотопами були достигаючі ліси: березово-сосновий та чистий дубовий. Дана знахідка є найпівденнішою точкою гніздування сови бородатої в Україні та Європі.
 

Читати pdf-версію статті
Лiтература:
 • Бумар Г. В. Поширення сови бородатої (Strix nebulosa) на півночі Житомирщини // Матер. ІІ Міжнародної наукової конференції “Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки (м. Чернівці, 14–15 травня 2003 р.). – Чернівці, 2003. – С. 40–42. 
 • Горбань І., Бумар Г. Експансія сови бородатої (Strix nebulosa) в Україні // Вісник Львівського ун-ту, серія біологічна. – 2003. – Bип. 33. – С.117–126. 
 • Добринський О. В., Журавчак Р. О., Франчук М. В., Химин М. В. Сучасний стан сови бородатої Strix nebulosa на території Рівненської області // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – Вип. 4. – Львів, 2013. – С. 23–30. 
 • Домашевский С. В. Бородатая неясыть (Strix nebulosa) в Киевском Полесье // Вестник зоологии. – 2004. – Т. 38. - № 2. – С. 20. 
 • Домашевский С. В. Расселение бородатой неясыти в Украинском Полесье // Совы Северной Евразии: экология, пространственное и биотопическое распределение. – М., 2009. – С. 126–127. 
 • Домашевський С. В., Бумар Г. В. Сова бородата. Червона книга України. Тваринний світ. / За ред. І. А. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 469. 
 • Домашевский С. В., Гащак С. П., Чижевский И. В. Дневные хищные птицы и совы Чернобыльской зоны отчуждения (Украина) // Беркут. – Чернівці, 2012. – Т. 21. – Вип. 1–2.  – С. 64–81. 
 • Жила С. М. Сучасний стан популяцій рідкісних видів птахів Поліського заповідника // Проблеми вивчення та охорони птахів. Мат. VI наради орнітол. Зах. України. – Львів – Чернівці, 1995. – С. 57–58. 
 • Жила С. М. Успішність гніздування бородатої сови в Поліському заповіднику // Заповідна справа в Україні. – 1997. – Т. 3. – Вип. 2. – С. 64–65. 
 • Мищенко М. О. Гнездование бородатой неясыти (Strix nebulosa) на территории Киевской области на протяжении двух лет // Вестник зоологии. – 2004. – Т. 38. – № 2. – С. 36. 
 • Рідкісні і  зникаючі види тварин Житомирщини: Навчальний посібник / Стадниченко А. П. та ін. – Житомир: Видавництво «Волинь», 2003. – 176 с. 
 • Химин М. В. Матеріали окремих спостережень птахів, занесених до Червоної книги України, за публікаціями 1994-2005 рр. // Знахідки тварин Червоної книги України. – Київ, 2008. – С. 373–382.
 • Химин М.  До інвентаризації хребетних тварин у НПП «Прип’ять – Стохід»: повідомлення 4 (2011–2013 рр.) // Науковий вісник національного природного парку «Прип’ять – Стохід». – Т. 3. – Вип. 1-2. – 2013. – С. 55–56. 
 • Хлебешко В. Н., Цицюра В. К. Фенология гнездования птиц северо-востока Житомирского Полесья. – Житомир, 1993. – 38 с. 
 • Хлебешко В. М., Цицюра В. К. Зустрічі в Житомирській області з деякими рідкісними видами птахів // Мат. конф. «Території, що важливі для збереження птахів в Україні – ІВА программа» 7–9 квітня 1995 р., м. Ніжин. – Київ. – 1996. – С. 71– 72. 
 • Цицюра В. К., Хлебешко В. Н., Кандауров В. В. Гнездование бородатой неясыти на севере Овручского района // Вестн. зоол. – 1993. – Т. 27. – №3. – С. 88. 
 • Яремченко О. А., Шейгас И. М. Бородатая неясыть (Strix nebulosa) в Полесском заповеднике // Вестник зоологии. – 1991. – Т. 25. – № 5. – С. 86. 
 • Ławicki Ł., Abramčuk A. V., Domashevsky S., Paal U., Solheim R., Chodkiewicz T., Woźniak B. Range extension of Great Grey Owl in Europe // Dutch Birding. – 2013. – 35. – P. 145–154.