Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: українська Цитувати: Брезгунова, О. О., Літинський, М. С., Літинська, Ю. В., Сінна, О. І. (2017). Розподіл та чисельність садової горлиці (Streptopelia decaocto) у гніздовий період на території м.Харькова. Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 20, 187-199 Ключові слова: кольчатая горлица, абсолютные учеты, средняя гнездовая численность Перегляди: 688 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №20 (2017)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 187-199

DOI: https://doi.org/10.15407/branta2017.20.187

Розподіл та чисельність садової горлиці (Streptopelia decaocto) у гніздовий період на території м.Харькова

О. О. Брезгунова 1, М. С. Літинський, Ю. В. Літинська, О. І. Сінна 2

1 - НДІ біології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
2 - Кафедра фізичної географії та картографії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Впродовж квітня-липня 2016 р. на території м. Харкова проводили абсолютні обліки садової горлиці з елементами картування у квадратах площею 0.25 км² (обстежено 40 квадратів). Далі методом екстраполяції визначали чисельність горлиці у наступних біотопах: багатоповерхова забудова, приватна забудова, промислова зона, лісова зона, паркова зона, пустирі (включно з незабудованими територіями тощо). Середня гніздова чисельність горлиці у межах м. Харківа – 6 пар/км² в зоні приватної забудови, 4.6 пар/км² – в районах з багатоповерховою забудовою, 3 пари/км² – у промисловій зоні, 2 пари/км² – у парковій зоні, 0.4 пари/км² – на пустирях та інших незабудованих територіях. Оцінка чисельності гніздової популяції садової горлиці з урахуванням площ зазначених біотопів у межах міста, становить дещо більше 850 пар.

Читати pdf-версію статті
Лiтература:
 • Баник М.В., Атемасова Т.А., Атемасов А.А., Брезгунова О.А., Витер С.Г., Волонцевич А.А., Гончаров Г.Л., Девятко Т.Н., Коноваленко С.В., Котляр В.И., Мироненко И.А., Надточий А.С., Пальваль А.В., Яцюк Е.А. Результаты наблюдений за периодическими явлениями в жизни птиц в Харьковской области в 2005 году // Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 10: Материалы 13-14 совещаний Рабочей Группы «Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца». – Харьков, 2007a. – С. 64-75.
 • Баник М.В., Атемасова Т.А., Атемасов А.А., Брезгунова О.А., Волонцевич А.А., Гончаров Г.Л., Мироненко И.А., Надточий А.С., Лисняк С.Н., Яцюк Е.А. Результаты наблюдений за периодическими явлениями в жизни птиц в Харьковской области в 2006 году // Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 10: Материалы 13-14 совещаний Рабочей Группы «Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца». – Харьков, 2007b. – С. 76-88.
 • Баник М.В., Высочин М.О., Атемасов А.А., Атемасова Т.А., Девятко Т.Н. Аннотированный список птиц Двуречанского национального природного парка. – Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Біологія. – 2014. – Вып. 19, № 1097. – С.52-61.
 • Баник М.В., Атемасова Т.А., Атемасов А.А., Брезгунова О.А., Волонцевич А.А., Гончаров Г.Л., Девятко Т.Н., Лисняк С.Н., Яцюк Е.А. Результаты наблюдений за периодическими явлениями в жизни птиц в Харьковской области в 2007 году // Птицы бассейна Северского Донца. – Вып. 11: Материалы 15 научн. конф. Рабочей группы по птицам бассейна Северского Донца, посвящ. памяти И. А. Кривицкого. – Донецк: ДонНУ, 2010a. – С. 118-128.
 • Баник М.В., Атемасова Т.А., Атемасов А.А., Брезгунова О.А., Волонцевич А.А., Гончаров Г.Л., Девятко Т.Н., Лисняк С.Н., Надточий А.С., Яцюк Е.А. Результаты наблюдений за периодическими явлениями в жизни птиц в Харьковской области в 2008 году // Птицы бассейна Северского Донца. – Вып. 11: Материалы 15 научн. конф. Рабочей группы по птицам бассейна Северского Донца, посвящ. Памяти И. А. Кривицкого. – Донецк: ДонНУ, 2010b. – С. 129-141.
 • Баник М.В., Атемасова Т.А., Атемасов А.А., Брезгунова О.А., Витер С.Г., Гончаров Г.Л., Девятко Т.Н., Лисняк С.Н., Мироненко И.А., Яцюк Е.А. Результаты наблюдений за периодическими явлениями в жизни птиц в Харьковской области в 2009 году // Птицы бассейна Северского Донца. – 2014а. – Вып. 12. – С. 68-85.
 • Баник М.В., Атемасова Т.А., Атемасов А.А., Брезгунова О.А., Витер С.Г., Волонцевич А.А., Девятко Т.Н., Яцюк Е.А. Результаты наблюдений за периодическими явлениями в жизни птиц в Харьковской области в 2010 году // Птицы бассейна Северского Донца. – 2014b. – Вып. 12. – С. 86-104.
 • Бардин А.В. История появления кольчатой горлицы Streptopelia decaocto в городе Печеры Псковской области. // Русск. орнитол. журн. – 2001. – Экспресс-вып. 141. – С. 345-348.
 • Бокотей А.А. Зимові ночівлі та чисельність садової горлиці у Львові // Проблеми вивчення та охорони птахів. Мат-ли VI наради орнітологів Західної України (м. Дрогобич, 1-3 лютого 1995 р.). – 1995. – С. 12-14.
 • Бокотей А.А. Гніздова орнітофауна міста Львова та основні причини її змін (за результатами складання гніздових атласів птахів у 1994-1995 та 2005-2007 рр.) // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія Біологія. – 2008. – Вип. 23. – С. 17-25.
 • Булахов В.Л., Губкін А.А., Пономаренко О.Л., Пахомов О.Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Птахи: негоробцеподібні (Aves: Nonpasseriformes). – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – 624 с. https://doi.org/10.15421/510802
 • Грищенко В.М. Зміни в орнітофауні Канівського заповідника за період його існування // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття. Мат-ли конф., присвяч. 80-річчу Канівського природного заповідника (м. Канів, 9-11 вересня, 2003 р.). – Канів, 2003. – С. 207-209.
 • Гузій А.І. Сезонні особливості населення птахів призалізничних лісосмуг Самбірщини // Беркут. – 1996. – Вип. 1 (5). – С. 21-23.
 • Клестов Н.Л., Пшеничный Я.В. К орнитофауне Светловодского регионального ландшафтного парка. // Мат-ли 1-ї конференції молодих орнітологів України (Луцьк, 4-6 березня 1994 р.). – Чернівці, 1994. – С. 64-67.
 • Корж А.П. Процессы урбанизации орнитофауны г. Запорожье // Zoocenosis – 2013. Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Мат-лы VII Междунар. научн. конф. – Днепропетровск, 2013. – С. 224-226.
 • Кошелев В.А., Матрухан Т.І. Розміщення і структура орнітокомплексів в агроландшафтах півдня Запорізької області // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. – 2010. – № 1. – С. 40-55.
 • Коцюруба В.В. Зимовки врановых в Криворожье // Мат-ли 1-ї конференції молодих орнітологів України (Луцьк, 4-6 березня 1994 р.). – Чернівці, 1994. – С. 117-119.
 • Кривицкий И.А. Еще о феномене кольчатой горлицы // Беркут. – 1999. – Т. 8. Вып. 1. – С. 54-56.
 • Кривицкий И.А., Кныш Н.П., Пекарская И.С., Садовская Н.Г., Ковалев В.А. Местные миграции кольчатой горлицы на северо-востоке Украины // Вторая Всесоюзная конференция по миграциям птиц (Алма-Ата, 8-10 августа 1978 г.). Ч. 2. – Алма-Ата, 1978. – С. 79-81.
 • Кривицкий И.А., Ковалев В.А. Характер приспособительного поведения кольчатой горлицы в зимний период // Прикладная этология: Мат-лы III Всесоюзн. конф.по поведению животных. – Т. 3. – Изд-во: Наука, 1983. – С. 183-185.
 • Надточий А.С., Зиоменко С.К. К экологии кольчатой горлицы в г. Харькове // Экология гнездования, изменение численности под воздействием рекреации некоторых видов птиц УССР. – Препринт 87. – 15. – Киев: Ин-т зоологи АН УССР, 1987. – С. 5-7.
 • Петрович О.З. Птахи полезахисних лісосмуг в межах Вознесенького району Миколаївської області у гніздовий період // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». – 2014. – Т. 16. – С. 46-55.
 • Станкевич О.І. Особливості фауни і населення птахів урбанізованих ландшафтів Закарпаття та загальні тенденції змін // Пріоритети орнітологічних досліджень. Мат-ли і тези доповідей VIII наукової конференції орнітологів заходу України, присвяченої пам’яті Густава Бельке (Кам’янець-Подільський, 10-13 квітня 2003). – 2003. – С. 68-77.
 • Станкевич-Волосянчук О. Урболандшафти як екокоридори проникнення інвазійних видів у склад регіональної біоти // Динаміка біорізноманіття. Мат-ли наукової конференції (Луганськ, 19-21.04.2012). – 2014. – С. 170-176.
 • Хорняк М. Синурбізація припутня (Columba palumbus L.) у м. Львові // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2003. – Вип. 34. – С. 173-179.
 • Хорняк М.М. Основні напрямки адаптації популяцій птахів до урбанізованих ландшафтів на прикладі садової горлиці (Streptopelia decaocto) // Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Мат-ли ІІІ Міжнародної наук. конф. Zoocenosis–2005. – 2005. – С. 445-448.
 • Хорняк М.М. Зв'язок садової горлиці з колоніями граків на заході України // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Мат-ли ІV Міжнародної наук. конф. Zoocenosis–2007. – 2007. – С. 451-452.
 • Шупова Т. Адаптація птахів ряду Голубоподібних (Columbiformes) до трансформації середовища існування // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія Біологія. – 2015. – Вип. 3 (68). – С. 46-51.
 • Coombs C.F.B., Isaacson A.J., Murton R.K., Thearle R.J.P., Westwood N.J. Collared Doves (Streptopelia decaocto) in Urban Habitats // Journal of Applied Ecology. – 1981. – Vol. 18 (1). – P. 41-62. https://doi.org/10.2307/2402478
 • Eraud C., Jacquet A., Legagneux P. Post-Fledging Movements, Home Range, and Survival of Juvenile Eurasian Collared-Doves in Western France // The Condor. – 2011. – Vol. 113(1). – P. 150-158. https://doi.org/10.1525/cond.2011.090141
 • Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. / Ed. By S. Cramp. Brooks D.J., Gillmor R., Hollom P.A.D., Hudson R., Nicholson E.M., Ogilvie M.A., Olney P.J.S., Roselaar C.S., Simmons K.E.L., Voous K.H., Wallace D.I.M., Wattel J., Wilson M.G. – Vol. IV: Terns to Woodpeckers. – Oxford: University Press, 1985. – 960 p.
 • The EBCC Atlas of European Breeding Birds: their distribution and abundance. / Edited by Ward J.M. Hagemeijer, Michael J. Blair. – Publ. for the European Bird Census Council by T & AD Poyser. - 1997.