Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Черничко, И. И., Чичкин, В. Н. (1999). Косвенный метод вычисления объема яиц у колониально гнездящихся ржанкообразных птиц. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 2, 159-165 Перегляди: 642 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №2 (1999)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 159-165

Непрямий метод обчислення обсягу яєць у колоніально-гніздуючих сивкоподібних птахів

Черничко І.І., Чічкін В.Н.

Матеріалом для цього повідомлення послужили лінійні та об'ємні проміри яєць в кладках 16 видів, переважно колоніально-гніздуючих сивко подібних птахів, а також супутніх видів навколоводних птахів. Проаналізовано близько 100 лінійних і 700 об'ємних промірів яєць. Непрямий метод обчислення обсягу яєць необхідний досліднику, коли в його розпорядженні є тільки інформація з лінійних промірів, і немає іншої можливості визначити реальний обсяг яйця. Обсяг яєць потім визначається на основі загального коефіцієнта 0.509 (Barth, 1953; Hoyt, 1979 і ін). Однак, дослідження показали, що використання в розрахунках загального для багатьох видів коефіцієнта призводить до спотворення реальних величин на 10-18%. Найбільші відхилення помічені у загостреної форми яєць. Для нівелювання відхилень, при вивченні екології гніздування бажано застосовувати видоспецифічі коефіцієнти, що визначені нами для декількох фонових видів (Таблиця 2). Використання коефіцієнта обсягу в якості індексу форми дозволяє використовувати його в комп'ютерних базах даних, розрахунках з використанням сучасних програм.

Читати pdf-версію статті