Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Руденко, А. Г., Чаплыгина, А. Б., Надточий, А. С., Руденко, В. П., Литвиненко, С. П., Евтушенко, Г. А. (2016). Результаты инвентаризации мигрирующих птиц на острове Джарылгач в августе 2015 года. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 19, 99-111 Ключові слова: острів Джарилгач, національний природный парк “Джарилгацький”, мігруючі птахи, видове різноманіття, чисельність, рідкісні види Перегляди: 768 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №19 (2016)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 99-111

Результати інвентаризації мігруючих птахів на острові Джарилгач у серпні 2015 року

А. Г. Руденко, А. Б. Чаплигіна, Г. С. Надточій, В. П. Руденко, С. П. Литвиненко, Г. О. Євтушенко

У результаті орнітологічних досліджень, проведених на о. Джарилгач (територія Національного природного парку “Джарилгацький”) з 12 до 21 серпня 2015 р. зареєстровано 57 видів мігруючих птахів. Група Негоробцеподібних (Non-Passeriformes) птахів була представлена 35 видами (1506 особин), 9 рядами і 15 родинами. Серед них 16 видів – типові мігранти, 17 видів гніздяться на острові або в регіоні, ще 2 – негніздові, летуючі види. З ряду Горобцеподібні (Passeriformes) відмічено 22 види (5 родин), 17 видів (68 особин) з них відловлено павутинними сітками і помічено кільцями. Серед мігрантів відмічено 7 рідкісних видів птахів (лунь польовий, лунь лучний, лежень, кулик-сорока, пісочник великий, пісочник морський, сиворакша), занесених до Червоної книги України (2009) та понад 50 – з іншим  природоохоронним статутом.  

 

Читати pdf-версію статті
Лiтература:
 • Ардамацкая Т.Б. Краткая характеристика орнитофауны о.Джарылгач // Биоразнообразие Джарылгача: современное состояние и пути сохранения. – Вестн. зоологии. – 2000. – С.74-83; 186-197.
 • БиоразнообразиеДжарылгача: современное состояниеипутисохранения / Т.И.Котенко, Т. Б. Ардамацкая, Д.В. Дубына и др. // Вестн. зоологии. – 2000. – Спец. вып. – 240 с.
 • Браунер А.А. По приморским и песчаным заповедникам Украины. І. Поездка на остров Джарылгач // Укр. мисливець та рибалка. – 1929. – № 8. – С. 9-12.
 • Дубына Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Флора сосудистых растений. Флора и растительность. – Биоразнообразие Джарылгача: современное состояние и пути сохранения / Т.И. Котенко, Т.Б. Ардамацкая, Д.В. Дубына и др. // Вестн. зоологии. – 2000. – Спец. вып. – С. 46-51; 102-104.
 • Зенкович В.П. Берега Черного и Азовского морей. – М.: Географгиз, 1958. – 374 с.
 • Кумари Э.В. Инструкция для изучения миграций птиц. – Тарту, 1955. – 28 с.
 • Кумари Э.В. Методика изучения видимых миграций птиц. – Тарту, 1979. – 59 с.
 • Лиховид О.М. Джарилгач. – Скадовськ, 2006. – ПП «АС». – 100 с.
 • Портенко Л.А. Организация птичьего заповедника на острове Джарылгач // Укр. охотник и рыболов. – 1925. – № 9. – С.24-27.
 • ПравоторовИ.А. Геоморфологическая характеристика береговой зонысеверо-западной части Черного моря // Биология северо-западной части Черного моря. – Киев: Наук. думка, 1967. – С. 6-13.
 • Руденко А.Г. Історія вивчення та результати інвентаризації видового різноманіття орнітофауни району Національного природного парку “Джарилгацький” // Інвентаризація біорізноманіття в межах природно-заповідного фонду. Збірник наукових праць ГНБС, Ялта, 2013. – Т.135. – С.145-154.
 • Руденко А.Г., Роман Е.Г. Про необхідність збереження островів та масового гніздування птахів у затоках Північного Причорномор’я // Птицы и окружающая среда. Сб. научн. работ / Под редакцией Русева И.Т., Стойловского В.П., Корзюкова А.И., Кивганова Д.А. – Одесса: Апрель, 2013. – С.167-171.
 • Смогоржевський Л.О. Гагари, Норці, Трубконосі, Веслоногі, Голенасті, Фламінго // Фауна України. Птахи. – Т. 5. Вип. 1. – Київ: Наукова думка, 1979. – С. 7-18.
 • Фауна України: охоронні категорії. Довідник / О. Годлевська, І. Парнікоза, В. Різун, Г. Фесенко, Ю. Куцоконь, І. Загороднюк, М. Шевченко, Д. Іноземцева; ред.  Годлевська, Г. Фесенко. – Видання друге, перероблене та доповнене. – Київ, 2010. – 80 с.
 • Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.
 • Шарлемань М.В., Шуммер О.О. Матерiали до орнiтофауни острова Джарилгача на Чорному мopi // Труди фiз.-мат. вiдділ. ВУAH. – 1930. – Т.15. Вип. 2. – С. 203-219.