Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Кирикова, Т. А., Антоновский, А. Г. (2011). Роль лиманов и лагун Азово-Черноморского побережья в обеспечении кормовой базы тундровых куликов. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 14, 73-93 Ключові слова: лагуни, лимани, Чорне море, Азовське море, тундрові кулики, кормовий макрозообентос, кормові ресурси, міграція, міграційна зупинка Перегляди: 772 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №14 (2011)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 73-93

Роль лиманів і лагун Азово-Чорноморського узбережжя у забезпеченні кормової бази тундрових куликів

Т.О. Кірікова, О.Г.Антоновський

У роботі вперше надається порівняльна оцінка забезпеченості тундрових уликів кормовими ресурсами на місцях міграційних зупинок в лиманно-лагунних системах Азово-Чорноморського узбережжя України.

На лиманах спостерігалася більш висока біомаса кормового зообентосу в порівнянні з лагунами Сиваша. Однак, найбільші значення кормової ємності зареєстровані на Східному Сиваші. Розподіл загальних запасів кормового бентосу серед досліджуваних водойм обумовлено, насамперед, розміром полів, що доступні для годування куликів. Вони зосереджені переважно в лагунах Східного та Центрального Сиваша. Розподіл доступних кормових запасів лиманів і лагун визначив розміщення куликів на місцях міграційних зупинок. Головний потік тундрових мігрантів, що прямують Середземноморським пролітним шляхом через Азово-Чорноморське узбережжя, зупинявся в лагунах Сиваша.

Розміщення і висока чисельність в основному зграйних видів тундрових куликів на Сиваші визначалися наявністю великих кормових територій, які за будь-яких гідрологічних умов були спроможні забезпечити птахів необхідною кількістю корму на протязі досить тривалого періоду часу. Низьку чисельність тундрових куликів на лиманах можна пояснити малою площею доступних кормових територій, які не дозволяли великим зграям годуватися, а також затримуватися на тривалий проміжок часу.

Кормові умови лиманів і лагун Азово-Чорноморського узбережжя забезпечують поповнення енергетичних запасів тундрових куликів в будь-який період міграції і в той же час визначають розміщення мігрантів. Лимани і лагуни можуть бути місцем відпочинку і годівлі для популяцій тундрових куликів з різною міграційною стратегією. Скорочення чисельності тундрових куликів на Сиваші і лиманах в останні роки зумовлено зниженням кормності, зміною структури донних ценозів і скороченням площ, що доступні для годування.

Зміни умов відпочинку і годівлі, що спостерігаються на місцях міграційних зупинок півдня України, особливо на Сиваші - одному з найважливіших місць на Середземноморському пролітному шляху, можуть серйозно вплинути на стан популяції тундрових куликів, що використовують стратегію перельотів на дальні відстані.

Читати pdf-версію статті