Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Кивганов, Д. А., Черничко, Е. И. (2010). Перьевые клещи сем. Syringobiidae Trouessart, 1896 куликов Северо-Западного Причерноморья. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 13, 116-120 Ключові слова: пір’яні кліщі, побережники, фауністичні списки, Україна Перегляди: 613 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №13 (2010)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 116-120

Пір’яні кліщи родини Syringobiidae Trouessart, 1896 побережників північно-західного Причорномор’я

Ківганов Д. А., Черничко К. Й.

На протязі періоду з 1990 по 2005 рр. у північно-західному Причорномор’ї було обстежено більш ніж 700 побережників 31 виду. На них виявлено 10 видів сірінгобіід, що відносилися до 7 родів. Більшість кліщів виявлена на традиційних хазяїнах, що підтверджує достатньо високу  специфічність цієї групи паразитів. У той же час, нами був доповнений список хазяїв двох видів пір’яних кліщів: Sikyonemus tringae знайдений нами на чорногрудому побережнику (Calidris alpina); Limosilichus limosae вперше відмічений нами в Україні і на новому хазяїні – малому грицикові. В обох випадках кліщі були знайдені на птахах того ж виду, що й головні хазяїни.

Читати pdf-версію статті