Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Надточий, А. С., Чаплыгина, А. Б. (2010). Долговременные изменения сроков прилета птиц в Харьковскую область. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 13, 50-61 Ключові слова: Харківська область, строки прильоту птахів Перегляди: 635 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №13 (2010)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 50-61

Довготривалі зміни термінів прильоту птахів до Харківської області

Г.С.Надточій, А.Б.Чаплигіна

Фенологічні спостереження за термінами весняного прильоту птахів до Харківської області проводилися в період з 1982 по 2010 рр. у лісостеповій зоні - у Зміївському р-ні, поблизу с.Гайдари, біостанція (з 2004 р. територія національного природного парку "Гомільшанські ліси") і у м.Харків та навколишніх населених пунктах (смт Пісочин, Манченки, Солоницівка, Подвірки).

Порівняльний аналіз термінів прильоту птахів до Харківської області у період 1982-2010 рр. та даних спостережень Н. Н. Сомова (1897) (табл.1) показав, що у більшості досліджених видів, як у ближніх, так і у дальніх мігрантів за останнє сторіччя відбулося істотне зміщення часу весняної міграції на більш ранні календарні дати. З 39 видів птахів, аналізованих згідно з датою першої зустрічі, раніше почали прилітати 25 видів (від 2-3 діб до двох тижнів), пізніше - 10 видів, не змінилися терміни прильоту у 4 видів. На 7-9 діб раніше тепер реєструються серпокрилець чорний (Apus apus), бджолоїдка звичайна (Merops apiaster), вивільга (Oriolus oriolus), кобилочка солов'їна (Locustella luscinioides), очеретянка лучна (Acrocephalus schoenobaenus), кропив'янка чорноголова (Sylvia atricapilla), кропив'янка рябогруда (S. nisoria), мухоловка білошия (Ficedula albicollis), зяблик (Fringilla coelebs). На два тижні раніше почали прилітати вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybita) і дрізд співочій (Turdus phylomelos). Згідно з порівняльним аналізом крайніх і середніх дат виявляють тенденцію до більш раннього прильоту в кінці ХХ ст .- початку XXI ст. 13 видів, серед яких 11 видів - дальні мігранти і 2 види - ближні мігранти.

Аналіз термінів весняного прильоту 43 видів птахів до Харківської області за період з 1982 по 2010 рр. показав, що у всіх досліджених видів птахів спостерігаються значні флуктуації між роками в термінах прильоту (табл.1). Різниця між найбільш ранньою і найпізнішою реєстрацією птахів (як тих мігрантів, що рано прилітають, так і тих, що прилітають пізно) становить від тижня до місяця й навіть більше. Серед 29 видів дальніх мігрантів найбільш рано прилітає вівчарик-ковалик (III декада березня - II декада квітня, різниця в термінах прильоту становить 25 діб), найпізніше прилітають - серпокрилець чорний, берестянка звичайна (Hippolais icterina) (I-II декади травня, різниця в термінах становить відповідно 14 і 9 діб).

Аналіз довгострокових трендів термінів прильоту 12 видів птахів  (мал.2). показав, що у 5 видів (плиска біла (Motacilla alba), горихвістка чорна (Phoenicurus ochrurus), вівчарик жовтобровий (Phylloscopus sibilatrix), кропив'янка чорноголова, сільська ластівка (Hirunda rustica) спостерігається тенденція до більш раннього прильоту, у 2 видів (вівчарик весняний (Phylloscopus trochilus), зозуля звичайна (Cuculus canorus)) - до більш пізнього прильоту, у 5 видів (вівчарик-ковалик, синьошийка (Luscinia svecica), вивільга, крутиголовка (Jynx torquilla), серпокрилець чорний) немає вираженої тенденції у зміні термінів прильоту.

Флуктуації термінів прильоту птахів пов'язані з погодними умовами весни, і перш за все, з динамікою весняної температури повітря. Багаторічні тренди середньомісячних весняних температур в Харківській області (мал.2) свідчать, що в березні спостерігається тенденція до незначного підвищення температури, а в квітні і травні - до незначного зниження температури.

Читати pdf-версію статті