Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Баник, М. В., Атемасов, А. А. (2010). Опыт оценки уязвимости гнездящихся видов птиц Украины к изменениям климата. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 13, 9-20 Ключові слова: зміни клімату, гніздові види птахів України, екологічні ознаки, характеристики життєвих циклів, вразливість, класифікація за вразливістю Перегляди: 674 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №13 (2010)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 9-20

Досвід оцінки вразливості гніздових видів птахів України до змін клімату

Банік М.В., Атемасов А.А.

Зміни клімату, незалежно від причин, що їх викликають, визначають динаміку структури угруповань різних організмів і мінливість меж ареалів окремих видів, у тому числі, птахів. У ряді випадків вони здатні приводити до різкого скорочення чисельності або локального вимирання деяких видів.

Для оцінки вразливості гніздових птахів Україні до змін клімату використано класифікації за низкою екологічних ознак і характеристик життєвих циклів. Враховано характер живлення та кормодобувної поведінки, середню очікувану тривалість життя, кількість циклів розмноження в році, тип міграційної поведінки і область зимівель, преференції щодо біотопу, рівень чисельності та тенденції її зміни в Україні і Європі, відносні розміри ареалу на території України та його фрагментованість. Для кожного виду був розрахований інтегральний показник стійкості до зміни клімату шляхом визначення питомої ваги зазначених ознак на основі експертних оцінок із застосуванням методу аналізу ієрархій. У подальшому на основі отриманих індексів всі види були розподілені на три групи за ступенем вразливості до змін клімату за допомогою кластеризації за методом k-середніх. Отримані індексні оцінки стійкості можуть бути використані для прогнозу впливу змін клімату та побудови системи природоохоронних заходів. За результатами дослідження найбільш вразливими до змін клімату виявляються українські популяції лучного (Glareola pratincola) і степового дерихвостів (G. nordmanni), косаря (Platalea leucorodia), коровайки (Plegadis falcinellus) і ставкового коловодника (Tringa stagnatilis).

Читати pdf-версію статті