Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta

Випуск №13 (2010)

Вступне слово редактора. Інформація щодо проекту EnviroGrids«Формування потенціалу зі спостереження за Чорноморським басейном в рамках підтримки сталого розвитку території»

Досвід оцінки вразливості гніздових видів птахів України до змін клімату

Банік М.В., Атемасов А.А.

Екстремальні похолодання як фактор формування зимівель гідрофільних видів птахів на півдні Криму.

Бескаравайний М.М.

Зміни термінів міграції птахів у Канівському заповіднику.

Грищенко В.Н.

Влияние многолетней динамики погодных условий на население водоплавающих и околоводных птиц аренных участков Черноморского биосферного заповедника в гнездовой период [translations pending]

Ю.А. Москаленко

Довготривалі зміни термінів прильоту птахів до Харківської області

Г.С.Надточій, А.Б.Чаплигіна

Історія чечевиці (Carpodacus erythrinus) в Криму – з’явлення на гніздуванні і катастрофічне скорочення популяції як наслідок несприятливих кліматичних змін

Цвелих О.М.

Щодо розповсюдження і чисельності хижих птахів на півострові Абрау

В.П. Бєлік, І.Г. Бабкін

До уточнення південних меж ареалу деяких видів гніздової орнітофауни Криму

М.М.Бескаравайний

Нові дані про зустрічі трипалого мартина в Азово-Чорноморському басейні

М.О. Дінкевіч

Загальні аспекти стану фауни птахів Криму. Повідомлення 2. Ретроспективний аналіз складу авіфауни і характеру перебування птахів Рівнинного Криму

Костін С.Ю.

Пір’яні кліщи родини Syringobiidae Trouessart, 1896 побережників північно-західного Причорномор’я

Ківганов Д. А., Черничко К. Й.

Гніздова орнітофауна полезахисних лісосмуг Лівобережного Лісостепу

Кузьменко Т.М., Кузьменко Ю.В.

Балабан (Falco cherrug Gray) в Україні і на суміжних територіях

Ю.В. Милобог, В.В. Вєтров, В.І. Стригунов, В.П. Бєлік

Стосовно зимівлі птахів на острові Хортиця і прилеглій акваторії Дніпра в 2008-09 рр.

Д.С. Олійник, С.В. Козодавов

Використання закритих сховищ сірої сови (Strix aluco) у лісостеповій діброві НПП «Гомільшанські ліси» в зимово-весняний період

Яцюк Є. О.

Стосовно зустрічей очкової форми товстодзьобого буревісника - Procellaria aequinoctialis conspicillata Gould, 1844 у південній Атлантиці в лютому 1998 р.

О.М. Пєкло