Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Домашевский В, С. ., Костюшин А, В. ., Письменный А, К. . (2009). Видовой состав, численность и распределение хищных птиц долины р. Ирпень (Житомирская и Киевская области). Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 12, 157-161 Ключові слова: видовий склад, чисельність, розподіл, хижі птахи, річка Ірпінь, Україна Перегляди: 840 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №12 (2009)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 157-161

Видовий склад, чисельність і розподіл хижих птахів долини р.. Ірпінь (Житомирська та Київська області)

С.В. Домашевський, В.А. Костюшин, К.А. Письменний

У публікації наведено результати обліків хижих птахів, проведених у період з 1995 по 2006 рр. в долині р. Ірпінь (Житомирська та Київська області України). Обліки проводилися на всій території річкової долини, загальна довжина маршруту 124 км. За час спостережень були зареєстровані такі види: 8 пар осоїда (Pernis apivorus) або ж 0,6 пар на 10 км маршруту; 15 пар чорного шуліки (Milvus migrans) – 1,2 п/10 км; 18 пар лучного луня (Circus pygargus) – 1,9 п/10 км; 24 пари очеретяного луня (Circus aeruginosus) – 1,9 п/10 км; 9 пар яструба великого (Accipiter gentilis) – 10 п/10 км; 7 пар малого яструба (Accipiter nisus) – 0, 5 п/10 км; 77-82 пари звичайного канюка (Buteo buteo) – 6,2-6,6 п/10 км; 5 пар змієїда (Circaetus gallicus) – 0,4 п/10 км; 18 пар малого підорлика (Aquila pomarina) -1,4 п/10 км; 9 пар підсоколика великого (Falco subbuteo) – 0,7 п/10 км; 9-10 пар звичайного боривітра (Falco tinnunculus) або 0,7-0,8 п/10 км

Читати pdf-версію статті