Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Хоменко В, С. ., Шадрин В, Н. . (2009). Иранский эндемик артемия урмиана в гиперсоленом озере Кояшское (Крым, Украина): предварительное обоснование заноса птицами. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 12, 81-91 Ключові слова: артемія, озеро Кояшське, озеро Урмія, занос цист птахами Перегляди: 749 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №12 (2009)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 81-91

Іранський ендемік артемія урміана в гіперсолоному озері Кояшське (Крим, Україна): попереднє обгрунтування заносу птахами

Хоменко С. В., Шадрін Н. В.

Вперше за межами свого ареалу, в Кояшському озері (Крим), іранський ендемік Artemia urmiana, Gunther 1890 (Anostraca, Artemiidae) була відзначена в 2004 році, і у великій кількості. (АР Крим, Україна; 45 ° 2 '4 "півд.ш., 36 ° 11' 44" сх.д). До цього її ареал розповсюдження обмежувався виключно акваторією озера Урмія (Північно-Західний Іран; 37 ° 35 '28 "півд.ш., 45 ° 28' 24" східної довготи). З урахуванням відстані (1111 км) та напрямку (північний захід) ми припускаємо можливу участь мігруючих птахів в перенесенні життєздатних цист A. Urmiana через Чорне море, грунтуючись на аналізі літературних даних та наших власних спостереженнях. Ми прийшли до висновку, що ймовірними векторами перенесення цист артемії під час весняної міграції з Ірану на Кримський півострів слід визнати коловодника звичайного Tringa totanus, чоботаря Recurvirostra avosetta і галагаза Tadorna tadorna. Ці птахи кримської гніздової орнітофауни зимують у районі оз. Урмія, або відвідують його під час весняної міграції. Для цих видів харчування артемією на міграції або зимівлі є характерним. Для подолання дистанції в 1111 км між оз. Урмія і оз. Кояшським, з урахуванням використання попутних вітрів і висоти міграції на шляху оз. Урмія-оз. Кояшське (рис.1), побережники, за нашими оцінками, витратять на безупинний переліт від 23 до 11 годин (побережники з середньою власною швидкістю міграції – від 18 до 23 годин; побережники за умовою попутного вітру – 13-11 годин; качки – 11 -- 18 годин в залежності від швидкості попутного вітру). На підставі опублікованих матеріалів за деякими видами птахів щодо часу, який потрібен для наповнення повністю порожнього травного тракту цистами артемії, ми прийшли до висновку, що занесення цист A. urmiana до оз. Кояшське цілком могло відбутися під час нічного міграційного кидка зграї одного з розглянутих вище видів птахів від оз. Урмія до оз. Кояшське. Біокліматичні (Таблиця 1) і гідрохімічні характеристики цих двох озер досить подібні. Таким чином, при ранньовесняне заносі в більш високі широти на відстань понад 1 тис. км цисти A. urmiana могли відразу опинитися в природних умовах досить близьких до свого оригінального місцезнаходження і дати перше покоління дорослих рачків.

Читати pdf-версію статті