Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Сахвон В, В. . (2009). Видовой состав и разнообразие сообществ воробьинобразных птиц во время гнездового сезона в пойменных лиственных лесах Беларуси. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 12, 27-39 Ключові слова: угруповання горобцеподібних птахів, що гніздяться, заплавні чорновільхові ліси й діброви, видове багатство, загальна щільність Перегляди: 809 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №12 (2009)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 27-39

Видовий склад та різноманіття угруповань горобцеподібних птахів під час гніздового сезону в заплавних листяних лісах Білорусі

В.Сахвон

Дослідження видового складу та щільності населення птахів проводилися в 1999-2007 рр. Для кількісного обліку птахів використовувався маршрутний метод з деякими елементами методу картування гніздових територій на облікових ділянках. Три типи заплавних лісів Білорусі були охоплені обліками: діброви, «південні» чорновільхові ліси і чорновільшаники з домішкою у деревостої і підрості ялини («північні»). Загалом 48 видів горобціподібних птахів було зареєстровано на гніздуванні в заплавних лісах, для 37 з них отримані значення щільності на облікових ділянках. MDS-аналіз показав, що структура угруповань птахів була детермінована структурним різноманіттям лісів. Загальна щільність гніздування і в цілому видове багатство зростали від «північних» чорновільхових лісів до чорновільшаників Полісся. Структура угруповань птахів «південних» чорновільшаників виявилася більш схожа з угрупованнями птахів дібров, ніж чорновільхових лісів з домішкою ялини («північних»). За результатами аналізу BEST Phylloscopus trochilus, Troglodytes troglodytes, Turdus philomelos, Aegithalos caudatus і Sturnus vulgaris визначено розподіл угруповань птахів по групах на основі ступеня їх схожості. Загальна щільність гніздування птахів у заплавних лісах була високою головним чином через значну щільність широкорозповсюджених видів, що характеризуються високим ступенем пластичності у виборі місць для гніздування. Загалом 18 видів (48%) гніздилось хоча б раз за всі роки досліджень, з щільністю рівною або вище 0.5 пар/га. Группа домінантів представлена 17 видами, і в середньому 11-13 видів домінували на окремій ділянці. Участь домінантних видів в угрупованні птахів на окремій ділянці була високою і становила від 57.6% до 75.7%. Частка видів птахів, що гніздяться відкрито на деревах або у підліску становила 31.2-51.4%, видів, що гніздяться в дуплах – 25.4-40.9%, і видів, що гніздяться наземно – 13.6-31.4%.

Читати pdf-версію статті