Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Подорожный Н, С. . (2008). Влияние поселений большого баклана на развитие древесно-кустарниковой растительности в орнитологическом заказнике государственного значения “Большие и Малые Кучугуры”. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 11, 209-214 Ключові слова: великий баклан, поселення, вплив на деревно-чагарникову рослинність, руйнування островів, контроль чисельності популяції, орнітологічний заказник. Перегляди: 731 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №11 (2008)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 209-214

Вплив поселень великого баклана на розвиток деревно-чагарникової рослинності в орнітологічному заказнику державного значення "Великі і Малі Кучугури"

Подорожний С.М.

Розглянуто деякі аспекти впливу поселень великого баклана на деревно-чагарникову рослинність в орнітологічному заказнику державного значення "Великі і Малі Кучугури". Показано негативний вплив гніздових поселень на деревно-чагарниковий комплекс, аж до його повної деградації, що в подальшому може призвести до розмиву берегів, змінам гідрологічного режиму, вирівнюванню мікрорельєфу, до втрати біологічного та ландшафтного біорізноманіття та руйнування самих островів. Вважаємо за необхідне провести оперативні заходи щодо регуляції чисельності гніздових колоній великого баклана на островах з метою збереження унікального природного комплексу заказника. Для розробки ефективної програми збереження та відновлення деревно-чагарникового комплексу потрібні додаткові дослідження за такими напрямками: потенціал вегетативного і насіннєвого розмноження дерев, що зазнають негативний вплив через гніздування баклана; хімічний аналіз посліду й форми знаходження його в грунті і на листках дерев; визначення закономірностей між формою і характером крони різних деревних видів і можливістю гніздування на них баклана.

Читати pdf-версію статті