Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Костин Ю, С. ., Тарина А, Н. ., Багрикова А, Н. . (2008). Большой баклан на южном берегу и западе Крыма. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 11, 29-42 Ключові слова: баклан великий, фенологія, харчування, місця перебування, гніздування, міграція, південь Криму, захід Криму, ПБК Перегляди: 801 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №11 (2008)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 29-42

Баклан великий на південному березі і заході Криму

Костін С.Ю., Таріна Н.О., Багрікова Н.О.

Узагальнено власні дані авторів і вже опубліковані матеріали за бакланом великим (Phalacrocorax carbo). Вид є в Криму численним і має велике господарське значення. Публікація ґрунтується на матеріалах, зібраних авторами в 1983-2008 рр., архівах і літературних джерелах, а також на базі даних щодо повернень птахів, закільцьованих в Азово-Чорноморському регіоні. Дослідження проводилися на території Каламітської затоки і кримського узбережжя Каркініцької затоки, в західній частині гірського Криму, в тому числі на південному узбережжі від м.Севастополя до с.Малоріченське.

Аналіз сезонного розміщення і чисельності баклана великого в регіоні за останні 30 років показав, що загальний характер фенологічного циклу не змінився. У березні-травні вид є рідкісним і спорадичним на півдні півострова, але численним в районі гніздування на Лебедячих островах. Загальне значне збільшення чисельності в регіоні, а також наявність особин, що не розмножуються, у складі популяції, призвело до частіших зустрічей бакланів в гніздовий час (травень-червень) на Південному березі і Каламітській затоці. Розміщення колоній баклана в регіоні визначається наявністю риборозплідних господарств в зоні Північно-Кримського каналу, тому після підйому на крило молодняка всі вікові групи кочують, як в околицях колоній, так і здійснюють дальні вильоти, що підтверджено даними кільцювання. Розвиток ставкового господарства швидше за все обумовлює післягніздову концентрацію бакланів в гирлі р.Качі в липні-вересні і частіші зустрічі виду на водоймах у передгір'ях (Сімферопольське, Партизанське водоймище) в цей період.

Збільшення запасів основних об'єктів харчування бакланів (ставриди, кефалі) біля південних берегів за останнє десятиліття, призвело до зростання чисельності бакланів на зимівлі і визначило більш ранню (майже на місяць) появу осінніх мігрантів в регіоні. За даними кільцювання біля південних берегів Криму зимують баклани як Північно-Кримського, так і Кубансько-Приазовського гніздових угруповань.

Формування у другій половині 70-х років колоній баклана в північному та північно-східному Криму призвело до появи нових міграційних потоків, які проявляються під час весняної міграції. І якщо до 1970-х років на ПБК в лютому-березні спостерігали інтенсивний проліт бакланів в західному напрямку, то пізніше, на схід від Алушти, оформився весняний міграційний потік в східному напрямку. В останнє десятиліття виражена міграція спостерігається у південно-східних (на північний схід), і західних (на північ) берегів гірського Криму. Мігранти, що були зустрінуті в горах і передгір'ях, летіли на схід і північний схід.

У місці гніздування на Лебедячих островах птахи з'являються в лютому, а до відкладання яєць можуть приступати через 30-40 днів після прильоту, в залежності від ходу весни. Максимум гніздовий чисельності - в середині-кінці травня, масовий підйом молодняка «на крило» - у червні-липні, розпад колонії - в серпні, але на ночівлях в серпні-вересні скупчення досягають 1.5 тис. птахів. У жовтні чисельність в районі колонії скорочується майже вдвічі, в листопаді більша частина птахів відлітає, а взимку тут залишається кілька десятків особин. Крива динаміки чисельності великої баклана на Лебедячих островах відображає стабільне зростання в 80-і роки, падіння після зими 1984/1985 рр., подальше зростання чисельності в 90-і роки і збільшення - в останнє десятиліття. Своєю життєдіяльністю баклан великий впливає як на рослинність, так і на орнітокомплекси островів, найбільший вплив проявляється внаслідок будівництва гнізд. Рослинність пригнічуюється також внаслідок витоптування птахами, ущільнення ґрунту, а також інгібування («випалювання») екскрементами. Це веде до збіднення ценотичної структури острівних комплексів (заміні багаторічників однорічниками), до зменшення задернованості субстрату через пряме знищення рослин, і як наслідок - до посилення впливу вітрової ерозії, зниження хвилебійної стійкості акумулятивних берегів. Безпосередній вплив на орнітокомплекси островів проявляється в витоптуванні бакланами гнізд крячків і витісненні з традиційних місць гніздування видів, таких як мартин каспійський, крячок каспійський, які займають подібні з бакланом стації (найбільш безпечні в штормовому відношенні гривки).

Зменшується щільність гніздування мартина жовтоногого, качиних, для будівництва гнізд яким необхідні розріджені або зімкнуті спільноти багаторічників, що виконують захисні функції, а не низькорослі спільноти малорічників.

Беручи до уваги заповідний статус Лебедячих островів, де охороняються комплекси навколоводних птахів, що включають ряд рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів, а також особливості біології баклана великого на цій території, найбільш ефективним для істотного зниження чисельності і «безпечним» для інших видів птахів є метод багаторазового (до кінця червня) вилучення кладок з гнізд при короткочасному перебуванні в місцях гніздування.

Читати pdf-версію статті