Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції
Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Баник, М. В. (2007). Численность и биотопическое распределение лугового и черноголового чеканов на территории Северо-Восточной и Восточной Украины. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 10, 50-64 Ключові слова: трав’янка лучна (Saxicola rubetra), трав’янка чорноголова (Saxicola torquata), чисельність, біотопічний розподіл, Північно-Східна і Східна Україна Перегляди: 696 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №10 (2007)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 50-64

Чисельність і біотопічний розподіл трав’янок лучної та чорноголової на території Північно-Східної та Східної України

М.В. Банік

Проаналізовано чисельність і біотопічний розподіл трав'янки лучної (Saxicola rubetra) і чорноголової  (S. torquata) на території Північно-Східної та Східної України. Трав'янка чорноголова раніше на цій території не зустрічалася; вид заселив ці області в 1960-70 рр., швидко розширивши свій ареал в Україні. Для збору даних за чисельністю (гніздова щільність і частка участі в загальному складі угруповань птахів) використовували маршрутний метод. Обліки проводили з 1991 по 2003 рр. в лісостеповій та степовій зоні Харківської, Сумської, Луганської та Донецької областей. Сумарна протяжність маршруту склала 284,9 км. Дослідження охопили всі основні типи відкритих місцеперебувань, включаючи різні типи луків, болота, лугові і крейдяні степи на схилах, злакові, кам'янисті і піщані степи, перелоги та ін. Кількість трав'янки лучної у всіх типах місцеперебувань в 3-5 разів перевищувала кількість трав'янки чорноголової, навіть у біотопах, яким останній вид надає перевагу (крейдяні степи). Відмінності у всіх випадках виявилися високо достовірними (критерій Уілкоксона; критерій Манна-Уїтні). Причина може полягати в різних потребах двох видів відносно величини гніздових територій. Середня щільність населення трав'янки лучної в більшості досліджених місцеперебувань становить 2.5 пари/ 10 га. Чисельність виду (3.8-4.3 пари/10 га) є вищою в оптимальних біотопах (лугові степи по схилах, короткозаплавні луки) завдяки з'єднанню таких факторів як наявність місць для гніздування та годування і велика кількість присад. У субоптимальних біотопах (солонцюваті і солончакові луки, сільськогосподарські поля) щільність населення виду скорочується до 0.4-0.8 пари/10 га через нестачу відповідних місць гніздування. Трав'янка лучна - типовий домінант, частка участі виду в складі угруповань птахів відкритих місцеперебувань на території дослідження становить від 5 до 20%. Середня щільність населення трав'янки чорноголової в оптимальних біотопах (крейдяні степи, короткозаплавні луки) становить 0.3-0.35 пари/10 га. Максимальна чисельність зафіксована для крейдяних степів по схилах (0.7 пари/10 га), що нагадують первинні місцеперебування виду в Середземномор'ї. Відносно висока щільність населення в короткозаплавних луках можливо пояснюється появою мезофільних рослинних угруповань після проведення осушувальної меліорації в 1960 рр. Середня частка участі виду в складі населення птахів складає близько 1%, а максимальні коливання цього показника зрідка перевищують 5%. Характер біотопічного розподілу трав'янки лучної частково можна пояснити вимогами виду до структури середовища існування, тобто наявність відповідних місць гніздування, ділянок з низькою і розрідженою рослинністю, місць для присад (стебла багаторічних трав). Крім згаданих чинників, поширення трав'янки чорноголової залежить від рельєфу, однорідності рослинного покриву і тривалості весняної повені в умовах лугових біотопів.

Читати pdf-версію статті