Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Сахвон В, В. . (2007). Структура сообществ птиц пойменных черноольховых лесов Белорусского Полесья. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 10, 27-36 Ключові слова: Полісся, вільховий ліс в заболоченій заплаві, скупчення птахів, що гніздяться, видове багатство, загальна щільність Перегляди: 649 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №10 (2007)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 27-36

Структура угруповань птахів заплавних чорновільхових лісів Білоруського Полісся

В.В.Сахвон

У роботі представлені результати досліджень, що проводилися з 1996 по 2006 рр. в заплавних чорновільхових лісах Білоруського Полісся. Вивчалося видове багатство та розмаїття птахів, щільність розселення, структура гніздових угруповань. Для кількісного обліку птахів застосовувався метод фінських лінійних трансектів з деякими доповненнями. Облік з 3-6-кратної відвідуваністю проводився з кінця березня до кінця червня на трьох стаціонарах. Всього зареєстрований 61 вид (в середньому, 50-54 видів на ділянках). Гніздування підтверджено для 55 видів. Гніздові спільноти птахів заплавних чорновільхових лісів відрізняються високим видовим розмаїттям і високим ступенем схожості на всіх трьох стаціонарах. Середня щільність горобцеподібних варіювалася від 13.71 пар/га до 15.87 пар/га. Основу спільноти складають Fringilla coelebs, Phylloscopus collybita, Erithacus rubecula, Phylloscopus trochilus, Sylvia atricapilla, Phylloscopus sibilatrix, Turdus merula. Високою була щільність дуплогніздників (1.92-3.41 пар/га). Видовий склад і чисельність птахів, що гніздяться, залежать від рівня і тривалості весняного паводку, а також структури лісу. Група птахів, що гніздяться на землі, є найбільш мінливим орнітокомплексом (Anthus trivialis, Phylloscopus collybita). Чисельність Troglodytes troglodytes, Turdus merula і Pyrrhula pyrrhula безпосередньо залежить від числа виворотнів дерев. У роботі підкреслюється важлива роль, яку чорновільхові ліси відіграють у збереженні видового розмаїття птахів, і необхідність продовження вивчення орнітонаселення.

Читати pdf-версію статті