Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Бескаравайный М, М. . (2007). О южных границах распространения некоторых элементов гнездовой орнитофауны равнинного и предгорного Крыма. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 10, 7-26 Ключові слова: Крим, південний берег, передгір'я, межа ареалу, водойми, степи, деревна рослинність Перегляди: 677 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №10 (2007)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 7-26

Щодо південних кордонів поширення деяких елементів гніздової орнітофауни рівнинного і передгірного Криму

Бескаравайний М.М.

В останні десятиліття відбуваються суттєві зміни якісного складу і меж ареалів гніздової орнітофауни Криму. Мета наших досліджень - уточнити південні межі ареалів видів, типових для рівнинної і передгірної зон.

Матеріал і методика. Робота виконана переважно на базі досліджень 1996-2006 рр., використано дані, отримані в 1986-1995 рр. Головний матеріал зібрано на південному сході Криму, що характеризується високою розмаїтістю ландшафтів, типових для даної групи птахів (водні угіддя, степи, штучна деревна рослинність). Дані про чисельність видів наводяться на підставі 62 кількісних обліків на водоймах і 50 - в суходільних біотопах.

Результати та обговорення

Види гідрофільних орнітокомплексов. Великі місцеперебування гідрофільної орнітофауни в південному Криму розташовані в районі від Акмонайського перешийка до півострова Меганом. З ними пов'язані південні точки розповсюдження не менше 36 видів. На підставі досліджень останніх 10 років, докладно аналізуються межі ареалів 16 видів: Podiceps cristatus, Phalacrocorax carbo, Botaurus stellaris, Ardea cinerea, Ciconia ciconia, Anas platyrhynchos, Porzana porzana, Crex crex, Larus genei, Larus cachinnans, Thalasseus sandvicensis, Motacilla feldegg, Locustella luscinioides, Acrocephalus palustris, Acrocephalus arundinaceus, Emberiza schoeniclus. Істотну роль в розселенні гідрофільних птахів грають штучні водойми, на яких знаходяться південні точки розповсюдження не менш ніж 20 видів.

Види деревно-чагарникових і відкритих біотопів

 Деревно-чагарникові біотопи (загалом, рідколісся) поширені на південному березі і в північних передгір'ях. На півдні Акмонайського перешийка переважають степи і перелоги, а деревна рослинність має штучне походження. Степи проникають уздовж південного узбережжя до Судака і фрагментарно - до околиць сел.Привітне.

Південні точки розповсюдження виявлено для 18 видів, докладні дані наводяться для 14: Buteo rufinus, Falco vespertinus, Coturnix coturnix, Athene noctua, Dendrocopos syriacus, Coracias garrulus, Calandrella cinerea, Melanocorypha calandra, Anthus campestris, Lanius minor, Corvus monedula, Corvus frugilegus, Emberiza melanocephala, Emberiza citrinella. Розселення не менш ніж 5 видів обумовлено поширенням штучної деревно-чагарникової рослинності (парки, сади, лісонасадження та лісосмуги)

Висновок. Уточнено південні межі ареалів для 54 видів птахів, типових для рівнинної та передгірної зон півострова. Більше 30 з них проникають на південне узбережжя - до околиць Коктебеля, Судака і далі. У ряді випадків це пояснюється тенденцією до розширення ареалу (6 видів), що намітилася в останні роки. Розселення багатьох птахів ґрунтується на появі вільних екологічних ніш у вигляді антропогенних ландшафтно-біотопічних елементів, в основному штучних водойм і деревних насаджень.

Читати pdf-версію статті