Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Дядичева, Е. А., Черничко, И. И., Мациевская, Н. Б., Кинда, В. В. (1998). Общие итоги кольцевания чернозобика на юге Украины. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 1, 68-78 Ключові слова: кулики, побережник чорногрудий (Calidris alpina), результати кільцювання, віковий склад мігруючих зграй, географічні зв'язки, зустрічі окільцьованих птахів Перегляди: 718 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №1 (1998)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 68-78

Загальні підсумки кільцювання побережника чорногрудого на півдні України

Дядічева О.А., Черничко І.І., Мацієвська Н.Б., Кінда В.В.

В 1986-1996 рр. в межах Програми вивчення міграцій куликів, що виконується Азово-Чорноморської орнітологічної станцією (Мелітополь, Україна), проведено вилови, кільцювання, аналіз динаміки чисельності, біометрії і линьки. Створено комп'ютерний банк даних про повернення і повторні вилови куликів Європейської частини колишнього СРСР. У роботі охарактеризовано обсяг матеріалу з чорногрудого побережника, що було зібрано за цей період (Calidris alpina L.), а також деякі закономірності міграції виду на території півдня України.

Матеріал і методика Терміни кільцювання куликів показано на рис.1 а, б. Практично всі весняно-осінні періоди виловів включали чорногрудих побережників, а з середини квітня по 20-ті числа травня і з 20-х чисел серпня по кінець жовтня - вид щорічно домінував у вибірках. За 1986-1996 рр. закільцьовано 26566 куликів, в тому числі 13143 чорногрудих побережників (табл.2). Аналізуються дані про 645 повторних зустрічей цих птахів.

Результати і обговорення. На рис.2. показані щорічні зміни відсотка молодих чорногрудих побережників (першого року життя) за результатами осінніх виловів на Сиваші. Визначено високий відсоток молодих птахів в роки з успішним гніздуванням (1988, 1991, 1993), і низький відсоток молодих - при низькій успішності розмноження (1989, 1992, 1994,1995). Така відповідність частки молодих птахів в міграційному потоці ступеню успішності розмноження в тундрах свідчить на користь спільної осінньої міграції молодих і дорослих чорногрудих побережників.

Висновок За 11 років діяльності Азово-Чорноморської орнітологічної станції її співробітниками закільцьовано в регіоні 13143 чорногрудих побережників; отримано 374 повернення з території України, 271 повернень і повторних виловів із зарубіжжя. Визначено кілька стратегій міграції чорногрудих побережників в регіоні: петлеподібний шлях, що проходить восени вздовж узбережжя Західної Європи і тільки навесні - через Україну; європейський континентальний - через Скандинавію, Польщу, Німеччину, Україну в Північну Африку і Середземномор'я - восени, навесні навпростець через Україну до місць гніздування в тундри Сибіру (Черничко, 1982); євро-азійський континентальний, який пролягає з місць гніздування на зимівлі через Росію і Україну. Восени Сиваш має виключно важливе значення для дорослих чорногрудих побережників в період інтенсивної линьки, так що значна частина їх відхиляється на південний схід від прямого направлення на місця зимівель.

Читати pdf-версію статті