Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Белик, В. П., Ветров, В. В. (1998). Европейский тювик на территории СНГ. Сообщение 1. Распространение и численность. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 1, 24-36 Ключові слова: яструб коротконогий (Accipiter brevipes), чисельність поширення, Європейська частина колишнього СРСР Перегляди: 792 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №1 (1998)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 24-36

Яструб коротконогий на території СНД. Повідомлення 1. Поширення і чисельність

Бєлік В.П., Вєтров В.В.

Ця робота є першим повідомленням щодо яструба коротконогого, в якому проаналізовано матеріали, починаючи з другої половини 19-го сторіччя до 1986 рр. Ґрунтуючись на літературних джерелах, власних даних автора, неопублікованих матеріалах інших дослідників, аналізі колекцій з архівів зоологічних музеїв та інститутів зоології Києва, Харкова, Москви, Санкт-Петербурга й Ростова-на-Дону, уточнено межі гніздового ареалу виду на території Євразії. В загальних рисах, межа ареалу яструба коротконогого збігається з північною межею лісостепової зони. Тоді як оптимум ареалу лежить у степовій зоні, де в заплавах великих південних річок максимально розвинені необхідні для проживання яструба мозаїчні лісо-лугові ландшафти, особливо ті, що поєднуються з багатими на корм (ящірки) надзаплавними терасами. У статті детально описано вимоги до біотопів і основні характеристики виду. Для окремих ділянок (заплави Дону та Сіверського Дінця), наведено власні дані автора щодо гніздування і чисельності в 1979-1986 рр. Дається загальна оцінка чисельності виду в Європейській частині колишнього СРСР.

Читати pdf-версію статті