Transactions
of the Azov-Black Sea Ornithological Station

Branta

Issue №11 (2008)

Distribution and numbers of the Cormorant in the South Crimea

M.M. Beskaravainy

Present status of the Cormorant (Phalacrocorax carbo) in the inland Ukraine

Yu.M. Bondarchuk, S.V. Pshenichny, N.V. Kaminskaya, A.S. Panchuk, I.V. Davydenko, V.V. Serebryakov

Cormorant (Phalacrocorax carbo) in the Kaniv Nature Reserve

V.N. Grishchenko, E.D. Yablonovskaya-Grishchenko

Cormorant at the southern coast and in the west of the Crimea

S.Yu. Kostin, N.A. Tarina, N.A. Bagrikova

Long-term monitoring of the Cormorant (Phalacrocorax carbo) settlements in sea bays of the northern Black Sea region

A.G. Rudenko, T.B. Ardamatskaya, O.A. Yaremchenko

Numbers of the Cormorant in the Dniester Delta

I.T. Rusev

Distribution and numbers of the Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) along the north-western coast of the Sea of Azov and in the Sivash

V.D. Siokhin

Current and prognosticated estimation of numbers and distribution of the Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) at water bodies of the Azov-Black Sea coast of Ukraine

V.D. Siokhin, V.A. Kostyushin

Present state of nesting-places of the Cormorant (Phalacrocorax carbo) in the wetland "Molochnyi Liman".

R.N. Chernichko

Present status of the Cormorant population in the Danube Biosphere Reserve area

M.V. Yakovlev

The Cormorant in the North-Western Caucasus

M.A.Dinkevich, R.A. Mnatsekanov, T.V. Korotkiy, I.S. Naydanov

Cormorant (Phahlacocorax carbo sinensis) in the Don river delta

N.V.Lebedeva, N.KH.Lomadze, R.M.Savitsky

Cormorant in the Western Pre-Caucasus region: distribution, number dynamics, present status

Yu.V. Lokhman, M.Kh. Emtyl, I.I. Donets

Dynamics and present status of the Cormorant (Phalacrocorax carbo) population in Belarus against a background of the development of problem "Cormorants - fish industry"

I.E. Samusenko

Cormorant (Phalacrocorax carbo L.) as a potential source of the helminthosis spreading in fish, game-birds and fowls

V.V. Kornyushin

Role of the Cormorant (Phalacrocorax carbo) in the spreading of pathogens, causing infectious diseases

D.V. Muzyka

Influence of the Cormorant settlements on development of arboreous-shrub vegetation in the ornithological preserve of state importance "Bolshie and Malye Kuchugury".

S.N. Podorozhny

Epizootological importance of the Cormorant in the Azov-Black Sea region.

I.T. Rusev, V.S. Grekov, Z.N.Nekhoroshikh, Z.I. Mogilevskaya, M.V. Malikova.

Highly pathogenic bird influenza and its epizootic among the Cormorants in Ukraine during the spring period, 2006

V.I. Chirniy, Yu.A. Ilichev, A.B. Khaytovich

Legal foundations of regulation of the Cormorant numbers in Ukraine

S.V. Katysh, N.S. Luginin

About the Cormorant ecology in Donetsk region at the Sea of Azov coast

G.N. Molodan, A.I. Bronskov, G.G. Mosin

About the Cormorant breeding at the Salt-Lake area of the Black Sea Biosphere Reserve

Yu.A. Moskalenko

The Cormorant in the Regional Landscape Park "Kinburn Spit" and at adjacent areas

Z.O. Petrovich, R.O.Redinov

The influence of accidental spreading of oil-products in Kerch Strait on the Cormorant

R.M.Savitski